יותר מאלף מרצים מוחים על אי-אישור מינויה של פרופ' אמיתי בגלל עמדותיה הפוליטיות

יותר מאלף חברות וחברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל חתמו על עצומה ובה הם מוחים בתוקף על אי-אישור מינויה של פרופסור יעל אמיתי מאוניברסיטת בן גוריון למועצת הנגידים של הקרן הישראלית-גרמנית למדע על רקע עמדותיה הפוליטיות, כפי שעולה מהצהרת שר המדע אופיר אקוניס.

בעצומה נאמר כי "מציאות שבה מינוי של אדם לתפקיד מקצועי, באקדמיה או מחוצה לה, נמנע בשל  עמדות פוליטיות שהביע, חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה הישראלית. בפרט, פסילתה של פרופ' אמיתי  מלשמש בתפקיד מדעי על בסיס פעילותה הפוליטית היא תקדים חמור המאיים על עוצמתו של המדע הישראלי ועל מעמדה של ישראל בעולם, ונותן נשק בידיהם של הקוראים לחרם אקדמי על ישראל".

2018-07-10_212611

פרופסור יעל אמיתי (צילום: אוניברסיטת בן גוריון)

 

החתומים, ביניהם פרסי ישראל רבים, דורשים משר המדע "לאשר את מינויה של פרופ' אמיתי לוועדה. עד שהחלטה זו תתקבלאנו קוראים לחברינו באקדמיה הישראלית לסרב להתמנות לוועדה במקומה של פרופסור אמיתי. כמו כן, אנו קוראים לפרופסורים שכבר מכהנים בוועדה להשעות את השתתפותם בה עד למינויה. אם דרישתנו לא תתקבל, נשקול את המשך שיתוף הפעולה עם משרד המדע".

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס מ"הליכוד" מנע את מינויה של פרופסור אמיתי, מחוקרות המוח המובילות בישראל, לוועדה מדעית ישראלית־גרמנית למדע, מחקר ופיתוח, בשל חתימתה לפני עשור על עצומת תמיכה בחיילים המסרבים בשטחים הפלסטינים הכבושים. האקדמיה הלאומית למדעים פרסמה אמש שהיא מודאגת מביטול המינוי. "עירוב שיקולים פוליטיים בהחלטות הנוגעות למחקר מדעי ולמינויים מדעיים הוא פסול כשלעצמו. צעד זה גורם נזק למדע הישראלי ולמעמדה המדעי של ישראל בעולם", נכתב בהודעה מטעמה. בהצהרה אשר נוסחה ע"י נשיאי האקדמיה למדעים בעבר ובהווה, נכתב עוד כי "מינויים לגוף מדעי חייבים להיעשות על יסוד כישורים מדעיים. פרופסור יעל אמיתי היא מדענית מצויינת, ולא בכדי נעשתה אליה פנייה מטעם משרד המדע כדי שתכהן בגוף האמור. מהמידע שהגיע אלינו עולה כי הסירוב לאשר את המינוי נבע מעמדה פוליטית שאותה הביעה בזמנו פרופסור אמיתי".

כמו כן, עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח מסר "פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, בבקשה דחופה להתערב בהחלטתו של שר המדע לפסול מינוי של מדענית בשל תמיכתה בסרבנים. שיקוליו של השר אקוניס פסולים בתכלית. בענייננו מדובר במינוי לתפקיד מדעי. בבוא נבחר ציבור לבחור מועמדת לתפקיד מסוים אסור לו להתחשב בהשקפת עולמה ובעמדותיה הפוליטיות, אלא באותם מקרים ייחודיים שהתפקיד קשור מעצם טיבו וטבעו לתחום המפלגתי. החומרה המיוחדת לא רק נודעת לשיקולים שהנחו את השר בפסילת המועמדות, אלא לעצם העובדה שבמשרד המדע נערכה בדיקה לגבי עמדותיה האידיאולוגיות של פרופ' אמיתי, בבחינת האם המועמדת היא 'משלנו' או שמא היא גילתה אי אז בעבר 'חוסר נאמנות למשטר'".

 

לעצומה המקוונת של אנשי הסגל באקדמיה הישראלית:

https://www.atzuma.co.il/freespeech