יום חופש העיתונות הבינלאומי ה-30 צוין היום ברחבי העולם על ידי איגודי עיתונאים וארגוני עובדי התקשורת

יום חופש העיתונות הבינלאומי ה-30 יצוין היום בכל העולם על ידי איגודי עיתונאים וארגוני עובדי התקשורת. מועצת העיתונות והתקשורת בישראל קוראת היום "לבצר את ההגנה על יכולת תקשורת חפשית מקצועית ואתית למלא את שליחותה חרף כל לחצי הון ושלטון."

30 שנה לאחר שהוכרז לראשונה בעצרת הכללית של האו"ם – יום חופש העיתונות הוא תזכורת לנחיצות הגנה זאת בעת שתמונת המצב העולמית היא של נסיגה בה. גוברים דיווחים על צעדי סתימת פיות, חקיקת חוקים מגבילים, הטלת אימה על עיתונאים, הגבלות על תקשורת ברשת.

על פי פדרציית איגודי העיתונאים הבינלאומית: 68 עיתונאים ואנשי צוות נהרגו בשנת 2022. מתחילת השנה נרצחו שמונה עיתונאים נוספים ומעט מאד ממקרי ההמתה נחקרו ומעט מאד מן האחראים הובאו לדין. 375 אנשי ונשות תקשורת הושלכו אשתקד לבתי סוהר ו-570 עיתונאים ועובדי תקשורת עצורים כעת ברחבי העולם ובהם ארבעה עיתונאים פלסטינים שנעצרו בידי ישראל.

כמו כן, גבר המעקב השלטוני אחר דיווחי רשת וגברו הקשיים הכלכליים של כלי תקשורת. לדברי מועצת העיתונות "על ישראל להוסיף ולשמש דוגמא לאזור ולעולם כולו ליכולתה של תקשורת למלא את שליחותה כחלק בלתי נפרד מדמוקרטיה ראויה לשמה".

עיתונאים טורקים פתחו הבוקר, רביעי, בשביתה בגלל השחיקה בשכרם והפגיעה הנמשכת בחופש העיתונות של השלטון