חד"ש בחיפה: העירייה אטומת לב כלפי תושבים נזקקים

 

חברת מועצת העיר, עדנה זריצקי-טולידאנו (חד"ש), המחזיקה בתיק הרווחה בעירייה, שלחה השבוע מכתב חריף לראש-העיר יונה יהב, בעניין הקיצוצים המוצעים בתקציב הרווחה העירוני לשנת 2008. במכתבה מזכירה זריצקי לראש-העיר, כי לקראת הדיונים בתקציב במועצת העיר היא העלתה הצעה לסדר היום – שזכתה לתמיכה גורפת במועצה – לפיה בתקציב הרווחה תיכלל רזרבה תקציבית בסך 1.5 מיליון ש"ח. אך כעת, אומרת זרצקי, פועל ראש מערכת שירותים חברתיים לצמצום 3.5 מיליון ש"ח, ובכך מבטל למעשה את החלטת המועצה.
 
"יש לראות בחומרה צפצוף על החלטות המועצה וביצוע מדיניות הסותרת אותן. זהו מינהל לא תקין", כותבת זריצקי. "אבל אין זה הפגם העיקרי במדיניות חדשה זו. חמורה מכך היא ההתעלמות ואטימות הלב כלפי תושבי העיר, שהעירייה אמורה הייתה לדאוג להם".
 
לדבריה של זריצקי, הקיצוצים המתוכננים יחייבו גזירות דרקוניות כלפי הקבוצות הזקוקות ביותר לתמיכה, ובכלל זה: אי-מתן סיוע לילדים הסובלים מפיגור או נכויות, צמצום באבחון ושיקום נכים, צמצום הטיפול בזקן בקהילה, וכן הטיפול באלכוהוליסטים וגמילה מסמים.
 
"יש עלייה בבעיות נוער בסיכון – אלכוהול, סמים, אלימות. יש עלייה במספר המשפחות החד-הוריות. ישנה הזדקנות של האוכלוסייה", מזכירה זריצקי. "לכן, תקציבי הרווחה אמורים לגדול, ולא להצטמצם".