ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה חובת פרסום ברבים של מידע סביבתי

 

ח"כ חנין: מידע סביבתי זמין הוא תנאי להתגוננות
מפני סיכונים סביבתיים

 

היום אישרה ועדת הפנים והגנת הסביבה את תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תקנות אשר מחייבות רשויות ציבוריות לפרסם באינטרנט סוגים רבים של מידע הנוגעים לפליטות מזהמים ולסוגיות סביבתיות נוספות. התקנות החדשות מטילות את חובת גילוי המידע על הרשויות הציבוריות, במקום המצב שהיה קיים עד היום בו כדי להגיע למידע, היה צורך בהליך ביוזמת האזרח ובתשלום אגרה.

ח"כ דב חנין (חד"ש), יו"ר עמית של השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת, אשר השתתף בדיון אמר: "אישור התקנות בכנסת הוא סיום של מאבק ממושך וקשה שניהלנו נגד הממשלה, בתביעה להשלים את מהפכת המידע הסביבתי. התקנות מאפשרות ליישם את החוק שהפך את הנטל והטיל על הרשויות את חובת הפרסום של מידע סביבתי, במקום שאזרחים יצטרכו לחפש אותו.

אישור התקנות הוא הישג דמוקרטי. הוא מבטיח מימוש של הזכות הבסיסית לדעת מה מתרחש בסביבה הקרובה לך. מעבר לכך, פרסום המידע ישנה התנהגות: מצד אחד, המזהמים יצטרכו להיזהר יותר, ומצד שני, הציבור יוכל להתארגן באופן יעיל יותר להגן על עצמו מפני המזהמים".

 

לנוסח התקנות, לפני דיון הועדה (בעקבות דרישתו של ח"כ חנין, צורפה במהלך הדיון גם עיריית תל אביב-יפו לרשימת הרשויות אשר חויבו בפרסום מוקדם יותר):

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/pnim2009-02-02.pdf