ועדת המעקב הציגה תכנית כוללת למיגור האלימות בחברה הערבית

ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי הציגה אתמול (חמישי) בנצרת תוכנית אסטרטגית למאבק באלימות בחברה הערבית. התוכנית כוללת 14 סעיפים שלדברי מחבריה יכולים להביא לצמצום האלימות, כאשר סעיף אחד בלבד מתוכם מופנה כלפי פעילות המשטרה. לדברי חברי הוועדה, כדי שהתוכנית תצליח על המדינה להקצות משאבים רבים. על כך מוסר הבוקר העיתון "אל אתיחאד" בכותרת הראשית.

יו"ר ועדת המעקב, מוחמד ברכה, ציין כי האלימות הגואה בחברה הערבית מחייבת התגייסות כללית של כל הגורמים, הן הממסדיים והן בתוך החברה הערבית, מאחר והאחריות רובצת על כולם. "על המדינה יש אחריות כבדה מאוד, אבל אנחנו כחברה צריכים גם לבדוק את עצמנו", אמר. "הגישה של המשטרה והממשלה לא תשתנה מהר ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים נוכח שפיכות הדמים ואירועי האלימות והרצח".

בהתכנסות הוועדה השתתפו חברי כנסת מהרשימה המשותפת, ראשי רשויות, אקדמאים ונציגי החברה האזרחית. התוכנית מתבססת על מחקר, שנערך על ידי מספר רב של חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, שניתח את האלימות בחברה הערבית ואת השלכותיה. השינוי החברתי שעובר הציבור הערבי עומד במרכז המחקר. סיבה נוספת, לדברי החוקרים, היא ההזנחה מצד ממשלות ישראל לדורותיהן, שקיבלה ביטוי במצוקה כלכלית וחברתית ובמחסור במשאבים ותשתיות מצד אחד, וחדירת גורמי פשיעה מצד שני.

מחברי התוכנית הקדישו פרק לפעילות במתנ"סים ואגפי החינוך בישובים הערביים, ולחיזוק הקשר עם בני הנוער בקהילה. סעיף נוסף הוא תיאום הפעילות וקביעת הפרמטרים של ועדות הסולחה והוועדים המקומיים, הפעילים במישור החברתי ביישובים הערביים ודואגים להגיע להסדרים בין חמולות. בנוסף עלתה דרישה להגברת המודעות בקרב אנשי החינוך והמורים ביישובים הערביים, כולל סדנאות למורים בכל יישוב. התוכנית מתייחסת גם לתפקיד אנשי הדת וההסברה בכל יישוב. יצוין שהתוכנית אמנם מציגה קווים כלליים למאבק באלימות, אך בוועדת המעקב ובוועד ראשי הרשויות ציינו כי השלב הבא הוא הכנת תוכניות פרטניות לכל יישוב לפי צרכיו.