הפעם של יהודים ממוצא אשכנזי: הוגשה עתירה נוספת נגד חוק הלאום הגזעני

עתירה חדשה נגד "חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי" הוגשה השבוע לבג"ץ. זו העתירה ה-18 המוגשת מאז חקיקה החוק אשתקד. 81 עותרות ועותרים אשר אשכנזיות היא מרכיב מרכזי בזהותם התרבותית, מבקשים מבג״ץ לבטל את החוק שמעניק להם פריבילגיה בלתי מוצדקת. העתירה גורסת כי חוק הלאום מפלה בעיקר לאיהודים, כלומר את הפלסטינים אזרחי ישראל וגם את כל מי שתרבותו ערבית במדינה, כלומר יהודים מזרחים. זאת בשל העמדת השפה הערבית ב"מעמד מיוחד".

2019-05-10_174016

מכך משתמע שאשכנזים מוצבים עלפי חוק יסוד זה בראש שרשרת המזון החברתית בישראל והעותרים רואים בזה זכות יתר פסולה. בנוסף לכך, מתייחסת העתירה ליהודים אשכנזים חשובים, בארץ ובאירופה, שבתקופת טרום המדינה ראו בערבית מרכיב חשוב בזהותם היהודית. אחת הדוגמאות המוצגות בעתירה היא אביו של נשיא המדינה ראובן ריבלין, שהיה ממוצא אשכנזי והיה מומחה לאיסלאם ולשפה הערבית. הוא תרגם את הקוראן ואת סיפורי אלף לילה ולילה לעברית במאמץ לגשר בין השפות האחיות העברית והערבית. זו המסורת האשכנזיתמערבית אותה מבקשים העותרים לפתח. יצוין שהעתירה הוגשה גם בשפה הערבית, אך בית המשפט התנגד לקבל את התרגום הערבי.

לקריאת הטקסט המלא של העתירה

 https://docs.wixstatic.com/ugd/ee48f0_ad8cdf78fafb49b1bac26a023d5df70b.pdf?fbclid=IwAR1gKE_WAd04_Fkg2BMRAHSUDBWcej2sMjir8clfsv5RVNZ-pSiJJ4lPeJI