הפורום למען ההשכלה הציבורית: אין לממש את דו"ח שוחט

 

פקידי האוצר הודיעו על הקפאת תקציבים להשכלה הגבוהה בסך של 920 מיליון שקל בשל אי מימוש דו"ח ועדת שוחט במלואו, בשעה שהמערכת מצויה על סף קריסה בגלל הקיצוצים המתמשכים. כך נאמר במנשר שפורסם היום (יום ה') על ידי הפורום למען ההשכלה הציבורית. עוד נאמר במנשר כי פקידי האוצר מתעלמים מכך שדו"ח שוחט לא ניתן למימוש בשל הסכמים פומביים אשר נחתמו בין ממשלת ישראל ובין הארגונים היציגים של הסגל האקדמי וארגוני הסטודנטים. מהלך זה מבהיר בדיוק את הבעיה המרכזית של מערכת ההשכלה הגבוהה – הדיקטטורה של פקידי האוצר, שמסרבים להכיר בצורך בקיום מערכות ציבוריות בכלל ושל האקדמיה בפרט, ואינם מוכנים לקבל מצב שבו תפקידם אינו מוגבל להקצאת תקציבי המדינה, אלא תובעים לעצמם שליטה על השימוש שייעשה בכל שקל שהם מקציבים, בתוך המערכת האקדמית. זו הסיבה בעטיה לחצו מלכתחילה להקמת ועדת שוחט, ולכן האוצר מתעקש שהמלצותיה יאומצו במלואן.
לדברי הפורום "חשוב להדגיש, שגם דו"ח שוחט המקוצץ המוצע כעת על ידי שרת החינוך – אשר גם בו האוצר אינו מוכן להסתפק – מאיים על עתיד ההשכלה הציבורית בישראל. הוא מבשר שינויים מבניים חמורים, מגדיל משמעותית את מעורבות המגזר העסקי באקדמיה ומזמין המשך סחטנות והתערבות ישירה מצד האוצר – שהיא הכוונה החבויה מאחורי המונח שקיפות".
לכאורה, המצוקה התקציבית אמורה להיפתר דרך יישום שוחט המקוצץ, אך אפילו בפרשנות הנדיבה ביותר, עדיין החזר התקציבים המובטח בו אינו מספיק. מדובר בסכומים הנמוכים משמעותית מהסכומים שקוצצו מתקציב ההשכלה הגבוהה בשנים האחרונות, בהן חל במקביל גידול ניכר במספר הסטודנטים, ולפיכך הם אינם מספיקים לצרכיה החיוניים של המערכת.
לפי דו"ח שוחט המקוצץ, אמור האוצר להקציב לאוניברסיטאות 1.8 מיליארד ₪, ובפועל 1.44 מיליארד לאחר ניכוי עליית התקציב שמקורה בגידול הצפוי במספר הסטודנטים. אך מסכום זה יש להוריד את הסכום שקוצץ מתקציב ההשכלה הגבוהה מאז שנת 2000, שלפי הערכה שמרנית עומד על 1.1 מיליארד ₪. מכאן, שבמקרה הטוב ביותר תוספת התקציב האמיתית היא 340 מיליון ₪ הנפרשת על 5 שנים – או 68 מיליון ₪ לשנה לכל מערכת ההשכלה הגבוהה. באופן זה, בשנת 2013 יגיע תקציב ההשכלה הגבוהה לגודלו 13 שנים קודם לכן!
אבל מסתבר שאפילו סכום מועט זה לא באמת ישמש לשיקום מערכת ההשכלה הגבוהה הקורסת, למרות שלכך יועד בדו"ח שוחט המקוצץ. האוצר מתעקש לגלם בסכום זה את מימון הסכם השכר שנחתם עם הסגל הבכיר וההסכם שנחתם עם ארגוני הסגל הזוטר המסדיר את סוגית המורים מן-החוץ. בכך האוצר מבלבל במכוון בין שתי סוגיות שונות – הסכמי השכר נחתמו עם הממשלה ומימונם לא אמור לבוא על חשבון המימון החיוני למערכת ההשכלה הגבוהה.
 
הפורום למען ההשכלה הציבורית שותף לדאגת התאחדות הסטודנטים וארגון הסטודנטים הארצי מדו"ח שוחט המקוצץ, ולהתנגדות הגורפת להתנהגותו של משרד האוצר. אנו קוראים לכל חברי הקהילה האקדמית – מרצים בכל הדרגות, סטודנטים וסגל מנהלי – להתאחד בדרישה להשבה מיידית וללא תנאי של התקציבים שקוצצו מתקציב ההשכלה הגבוהה בשנים האחרונות, ולהתנגד כאיש אחד לדיקטטורה של פקידי האוצר. לקריאת כל המנשר והמסמכים המצורים ר':
www.publiceducation.org.il