הסתדרות המורים והנהגת ההורים הקימו מטה מאבק להצלת החינוך המיוחד

הסתדרות המורים והנהגת ההורים הארצית הקימו מטה מאבק משותף להצלת החינוך המיוחד. זאת הפעם הראשונה ששני הגופים משלבים ידיים ויוצאים יחד למאבק שמטרתו הקפאת הרפורמה בחינוך המיוחד. במטה המאבק טוענים, כי אלפי תלמידי חינוך מיוחד, שהיום זוכים לחינוך הולם: כתות קטנות של עד 12 תלמידים בכיתה, יחס אישי, אנשי מקצוע פרארפואיים משולבים בתוך מערכת השעות השבועית שלהם ועובדי הוראה שמוכשרים לחינוך מיוחד – יעברו בתקופה הקרובה למערכת החינוך הרגילה שבה ישולבו בכיתה של כ-35 תלמידים עם מחנכת או גננת אחת ללא תגבור נוסף, מבלי לקבל את הסל התקציבי המגיע להם וללא מנגנון תמיכה. זאת במערכת שאינה ערוכה, ללא הכשרה בחינוך מיוחד  לצוותי החינוך, ללא כלים מתאימים, בהיעדר תשתיות פיסיות, טכנולוגיות ופרטניות ובמחסור חמור של אנשי מקצוע.

נציגי המורים וההורים בתום הדיון על הקמת המטה המשותף (צילום: הסתדרות המורים)

מהסתדרות המורים נמסר כי "יחד עם הנהגת ההורים הארצית פתחנו היום מטה מאבק משותף שמטרתו הקפאת הרפורמה בחינוך המיוחד תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד. בעוד שבמשרד החינוך טוענים כי הרפורמה נועדה לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים, המטרה האמיתית היא קיצוץ משמעותי בתקציב החינוך המיוחד בישראל". "במקביל, משרד החינוך דורש מוועדות הזכאות, שעברו לשליטתו במסגרת תיקון החוק, לערוך קיצוץ של 30% במספר התלמידים המופנים לחינוך המיוחד, זאת כאשר עובדי ההוראה הונחו למלא שאלונים חדשים, שלמעשה מאבחנים את תפקוד הילד, מבלי שניתנה להם הכשרה בחינוך מיוחד וללא ניסיון מקצועי באבחון" נמסר עוד .

"יישום החוק עלול להוביל לקריסה מוחלטת של מערכת החינוך בישראל. זה לא שילוב זאת הפקרות. פוגעים בעובדי ההוראה, מפקירים את הילדים המיוחדים, ומרסקים את החינוך. עובדי ההוראה מתריעים על העומס הבלתי נסבל, על חוסר המוכנות ועל המחסור במשאבים אולם ללא הועיל. הדבר היחיד שחשוב למשרד הוא לחסוך כסף על הגב של כולנו. היום אנו אומרים להם לא עוד! אנו ניאבק עד אשר הביזיון הזה יפסק והתיקון לחוק יוקפא", הדגישו.