הסגל הזוטר במרכז הבינתחומי בהרצליה הקים ועד והתאגד בכוח לעובדים

התארגנות עובדים נוספת יצאה לדרך בעקבות משבר הקורונה. חברי הסגל הזוטר (סגל חיצוני ומרצים מן החוץ) במרכז הבינתחומי בהרצליה התאגדו במסגרת כוח לעובדים ופנו להנהלה כדי לקיים משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי. עד כה, בבינתחומי פעל ללא ארגוני עובדים בסגלי ההוראה והמניהלי.

הוועד החדש הינו חלק של איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות בכוח לעובדים המאגד ועדים יציגים של הסגל הזוטר מ-12 מכללות ציבוריות. האיגוד הוקם ב-2016 והחל לנהל מו"מ להסכם קיבוצי ארצי בספטמבר 2017 במטרה להגיע להסדרת תנאי ההעסקה של מרצי הסגל הזוטר בכל המכללות הציבוריות המתוקצבות.

פעילי איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות (צילום: כוח לעובדים)

יצוין שבמרכז הבינתחומי הרצליה, שהודיע לאחרונה על שינוי שמו לאוניברסיטת רייכמן עלשם בעליו (אך לא קיבלה אישור), מועסקים לצד המרצים בסגל הבכיר גם מרצים חיצוניים שלא קיבלו קביעות במוסד, ועד כה לא נחתם עמם הסכם קיבוצי.

במכתב ששיגרו השבוע חברי הסגל לנשיא המרכז, פרופ׳ אוריאל רייכמן, נכתב כי הם דורשים לפתוח משא ומתן להסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העסקתם וביטחונם התעסוקתי. לאחרונה הודיע רייכמן על הפחתת שכר של 10% למרצים "עקב משבר הקורונה". בתגובה, כתב ועד הסגל כי "הפחתה זו פגעה באופן בלתי שוויוני בעיקר בחברי הסגל האקדמי החיצוני. על אף שהוצגה כוולונטרית חברי סגל שסירבו להפחתה זומנו במקרים רבים לשימוע לפני הפסקת העסקה".

להצטרפות להתארגנות החדשה:
https://join.workers.org.il/idc