המשך הדיון בעתירה בגלל מצבה של מערכת הביוב של מג'ד אלכרום.

 

ביום ג' הקרוב יימשך הדיון בעתירה שהגישה עמותת אדם טבע ודין נ גד עיריית שאג'ור בעקבות מצבה של מערכת הביוב של הכפר מג'ד אלכרום שאינה מתפקדת. בדיון השני שהתקיים ב-22 בינואר 2009, נבחנה התקדמות הטיפול במפגעים הן מצד העירייה והן מצד משרדי הממשלה. על פי הדיווחים, העירייה לא התקדמה במאומה, כיוון שהחלק הנותר להשלמת ההנחה של קו הביוב עובר בשטחים פרטיים וישנה מחלוקת בין בעלי הקרקעות לבין העירייה בנושא. כן דווח כי משרדי הממשלה ממשיכים לבחון את מעורבותם בנושא, אך טרם נקטו בצעדים כלשהם בשטח.

 

מערכת הביוב של הכפר מג'ד אלכרום אינה מתפקדת כראוי מזה זמן רב, דבר המביא לגלישת שפכים גולמיים באין מפריע כמעט מדי יום ברחובות הכפר, תוך סיכון בריאות התושבים ופגיעה קשה באיכות חייהם, וכן תוך פגיעה ממשית בסביבה – זיהום קרקע, זיהום הנחלים שבסביבה וסכנה לזיהום מי תהום. למרות הבטחות חוזרות ונשנות של העירייה לתושבי הכפר מג'ד אלכרום לטיפול במפגע באמצעות שדרוג מערכת הביוב, לא חל שיפור במצב בשטח.

 

בינואר 2008 הגישה אדם טבע ודין עתירה מינהלית נגד עיריית שאג'ור והעומד בראשה בשמה ובשם נציגי התושבים בדרישה לסילוק מיידי של מפגעי הביוב הקשים בכפר וכן להסדרה תשתיתית של מערכת הביוב, במטרה למנוע הישנות המפגעים התברואתיים-בריאותיים-סביבתיים המתמשכים. עם הגשת העתירה החל תהליך של משא ומתן בין אדם טבע ודין ונציגי התושבים לבין העירייה באשר להסדרת נושא הביוב. במסגרת זו נערך סיור משותף בשטח ופגישה בין הצדדים. הושג הסדר דיוני לפיו התחייבה העירייה לבצע מספר פעולות לרבות הנחת קו ביוב חדש, תחזוקת המשאבות הקיימות תוך חיבור לרשת החשמל והתקנת משאבות חדשות.

 

במשך הזמן נראתה התקדמות ועמידה חלקית בהתחייבויות העירייה, אך לא הושג פתרון שלם לבעיה. משאבות הסניקה אמנם חוברו לרשת החשמל וכן הונחו כ-80% מקו הביוב החדש, אך היות שקו הביוב לא הושלם, הביוב ממשיך לזרום ברחובות והמפגעים בעינם עומדים. נערך סיור נוסף של נציגי אדם טבע ודין עם התושבים ובו נראה היה בבירור כי הבעיה עודנה קיימת וכי נדרש פתרון מיידי.

 

לאור סבלם המתמשך של התושבים ואי-עמידה בהסכם מצד העירייה, נאלצו הצדדים להמשיך את הדיון בעתירה בבית המשפט. דיון ראשון נערך בחודש נובמבר 2008, בו נקבע כי על אף מצבה הכלכלי הקשה של העירייה, עליה לפעול לתחזוקה תקינה של מערכת הביוב הקיימת וכן לנסות לקדם את התקנתה של מערכת הביוב החדשה. לאור מינויה המתקרב של ועדה קרואה, הוחלט לקבוע דיון נוסף רק כעבור חודשיים, על מנת לאפשר לוועדה הקרואה לפעול לשיפור המצב. היות שגם משרדי הממשלה הרלבנטיים הינם צד פורמאלי להליך המשפטי, צוין כי בנסיבות חריגות בהן השלטון המקומי אינו מתפקד, השלטון המרכזי צריך לסייע במתן המענה לתושבים.