המיתון בעולם בעקבות משבר הקורונה עלול לגרום לאובדן 200 מיליון מקומות עבודה

בעקות משבר הקורונה 81% אחוז מכוח העבודה בעולם, או כ-2.7 מיליארד מתוך 3.3 מיליארד עובדים בעולם, לא יכולים כרגע לעבוד כרגיל עקב סגירה מלאה או חלקית של מקומות העבודה שלהם. כך פורסם בדו"ח מיוחד של ארגון העבודה הבינלאומי של האו"ם. הארגון צופה כי  מגפת הקורונה תביא לצמצום של 6.7% בשעות העבודה ברחבי תבל ברבעון השני של השנה, או שווה ערך לאובדן של 195 מיליון עובדים במשרה מלאה. כמון כן האטה כלכלית ושיבושים בפעילות המשקית בעולם כתוצאה ממגפת הקורונה צפויים לעלות במשרותיהם של כמעט 200 מיליון עובדים ברחבי תבל, לפי התחזית מעודכנת שפרסם הארגון שמקום מושבו בג'נבה, בשבוע שעבר.

גיא ריידר, מזכ"ל ארגון העבודה הבינלאומי (צילום: ארגון העבודה הבינלאומי)

מרבית המשרות שיאבדו עקב המגפה הן בענפי האירוח, ההסעדה, הייצור, הקמעונות, הפיננסים והשירות הציבורי. כ-1.25 מיליארד עובדים בעולם מועסקים במגזרים שהוגדרו על ידי הארגון כבעלי סיכון גבוה לזינוק חד בהיקף הפיטורים, הפחתות שכר ושעות עבודה.

במונחים גאוגרפיים, הפגיעה הקשה ביותר צפויה באזור אסיה והאוקיאנוס השקט שבו חזויה נפילה בשעות העבודה ששוות ערך ל-125 מיליון משרות מלאות. באירופה צפוי אובדן שווה ערך ל-12 מיליון משרות מלאות, ובמדינות ערב – 5 מיליון משרות. "עובדים ועסקים עומדים בפני אסון, הן בכלכלות המפותחות והן במתפתחות", אמר מזכ"ל ארגון העבודה הבינלאומי, גיא ריידר, בעת פרסום הדו"ח. "עלינו לפעול במהירות, בהחלטיות ויחדיו. נקיטה דחופה בצעדים הנכונים עשויה להיות ההבדל בין הישרדות לקריסה".

הדו"ח המלא שפרסם ארגון העבודה הבינלאומי (11 עמודים, באנגלית)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf