הישג לחד"ש: ההסתדרות חזרה בה ומבקשי מקלט יוכלו להצטרף כחברים בארגון העובדים

הישג לחד"ש: הסתדרות העובדים חזרה בה אתמול (רביעי) מהקביעה כי מבקשי מקלט אינם זכאים להתקבל כחברים בארגוןפורום העובדים של חד"ש בתלאביב וביפו יחד עם פעילים נגד הגירוש החלו לארגן פליטים אפריקאים, שרובם מועסקים בעיר, ולהסביר להם את זכויותיהם כדי לצרפם להסתדרות. זאת, בהתבסס על חוקת הארגון הקובעת כי כל אזרח, תושב או מהגר עבודה המועסק כדין בישראל יכול להצטרף אליו. בתחילה טענה ההסתדרות כי רישיון הישיבה הזמני שבידי מבקשי המקלט "אינו מהווה אשרת עבודה או היתר עבודה מכל סוג שהוא", אך לאחר שקבוצת מבקשי מקלט עתרה לרשות השיפוט בהסתדרות באמצעות עו"ד מור סטולר, חברה בסיעת חד"ש בבינ"ה (בית נבחרי ההסתדרות), הודיע הארגון כי "לאחר בירור נוסף בנוגע לרישיון הזמני עולה כי כיום מותרת העסקתם של חלק ממחזיקי הרישיון".

2018-06-14_202107

טוגוד עומר אדם מסודאן ותכלית רישאהי מאריתריאה הם שני מבקשי המקלט הראשונים מאפריקה שהתקבלו כחברים מלאים בהסתדרות. השניים מייצגים את 30 מבקשי המקלט שביקשו להצטרף. הם הגישו את הטפסים הנדרשים, אך נתקלו בסחבת ארוכה. בתחילה טענו בהסתדרות כי המחשב המרכזי יכול לקלוט רק מספרים של תעודות זהות ישראליות, ולא מספרי דרכון כפי שיש למבקשי מקלט. לאחר הגשת עתירה לרשות השיפוט בהסתדרות, שינו בארגון את הנימוק שהציגו לסירוב לקבלם והסבירו כי רישיון הישיבה הזמני שבידם "אינו מהווה אשרת עבודה או היתר עבודה מכל סוג שהוא".

העתירה התבססה בין השאר על ההתחייבות שנתנה הממשלה לפני כמה שנים בעתירה לבג"ץ של ארגוני זכויות אדם, כי לא תאכוף את האיסור על העסקת מבקשי מקלט. מבחינה זו, הרישיון הזמני שבידי מבקשי המקלט מתיר להם לעבוד ולהצטרף להסתדרות. מנגד, טענו בהסתדרות כי "אותה התחייבות אינה הופכת את העסקתם של מבקשי המקלט להעסקה על פי דין" וכי מבקשי המקלט "אינם עומדים בתנאים לקבלה לחברות מלאה בהסתדרות". ואולם, לקראת הדיון אתמול שינתה ההסתדרות את עמדתה. כך, יכולים בעלי רישיונות אלה להתקבל להסתדרות כחברים מלאים. "אין כל מכשול פרוצדורלי לצירופם של מבקשי המקלט המחזיקים באשרה מתאימה", נכתב בתשובת ההסתדרות לרשות השיפוט.

לדברי עו"ד סטולר, המתמחה בדיני עבודה, עמדתה החדשה של ההסתדרות היא "שינוי רדיקלי מהטענה הראשונית כי מדובר בשוהים בלתי חוקיים ובעובדים בלתי חוקיים, שאין היא מסכימה לקבלם. ההחלטה מבטאת השתחררות מהאווירה המפלה, שמנעה את התארגנותם של העובדים מבקשי המקלט, וצעד חשוב באותו כיוון של איגודים מקצועיים בעולם הפועלים אף הם לארגון הפליטים". החלטת ההסתדרות לצרף את מבקשי המקלט היא "בדיוק מה שקיווינו להשיג. לא היה לנו שום עניין לריב עם איגוד העובדים הגדול בישראל", הוסיפה תמר קצירי, פעילה חד"ש למען זכויות מבקשי מקלט, "ההחלטה מאשרת כי המעמד המשפטי של העובדים לא רלוונטי לשמירת זכויותיהם: לעובדים מאפריקה מגיע כל מה שעובד ישראלי זכאי לו".