ההסתדרות וכוח לעובדים מסכימים: ביטול זכות השביתה – הכרזת מלחמה על השכירים

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק שתשנה את יחסי העבודה בישראל – בין היתר מוצע בה להעביר את הסמכות להגבלת שביתות מבית הדין לעבודה לכנסת, להגביל משמעותית את העילות לסכסוכי עבודה ולאסור על ארגוני העובדים לגבות דמי חבר. בסביבתו של רוטמן טענו שמקור ההצעה הוא "פניות של עובדים שהתלוננו על כך שמתכוונים לחייב אותם לשבות" נגד ההפיכה המשטרית של ממשלת הימין הקיצוני.

בקרוב לא ניתן יהיה לשבות? הפגנת עובדות בתי הספר בקריית הממשלה בתל-אביב במסגרת סכסוך העבודה שהכריזו, נובמבר 2022 (צילום: הסתדרות המעו"ף)

 

בהצעה של רוטמן נכתב כי "אין המדינה מתפקדת כמעסיק ואין להטיל עליה חובות של מעסיק, אלא אם היא מוגדרת כמעסיקה הישירה של העובדים". במילים אחרות במצב שבו הממשלה מחליטה לקדם רפורמות ניאו-ליברליות כמו הליכי הפרטה, לדוגמה של הנמלים או בתחום האנרגיה, העובדים שייפגעו מכך – לא יוכלו לשבות. "התיקון המוצע מצמצם את יכולתן של קבוצות לחץ קטנות לעצור מדיניות שמבקשת להיטיב עם כלל הציבור", נכתב.

בנוסף, שביתה בלתי-מוגנת, שהוכרה עד כה בידי בתי הדין לעבודה, לא תזכה יותר להגנות נגד תביעות נזיקין ותביעות על הפרת חוזה, כשהסמכות בעניין זה תועבר לבתי המשפט הרגילים, שם יוכל כל נפגע לתבוע את העובדים ששבתו. כמו כן, ניתן יהיה לפטר עובד שהשתתף בשביתה בלתי-מוגנת בכפוף לשימוע וללא הודעה מוקדמת.

בנוסף, לפי ההצעה ארגוני עובדים לא יורשו לגבות דמי טיפול מקצועי ממי שאינו חבר אלא בהסכמתו, ומי שלא יסכים – המעסיק לא יחוייב להחיל עליו את ההסכם הקיבוצי. המשמעות של הצעה זו היא החלשה כלכלית של ארגוני העובדים – לפיה מי שיפר את הוראה זו לא יוכל לגבות דמי טיפול במשך שנה. עוד הוצע לאפשר למעסיק לפטר עובדים מחמת אי התאמה או צמצום פעילות, וזאת על אף האמור בכל דין או הסכם. בית הדין לעבודה לא יוכל למנוע או לעכב פיטורים כאמור, אלא רק לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק. עוד מציע רוטמן לאסור על "שביתות סולידריות" למען חיזוק מאבקי העובדים. בהצעתו, אם הסמכות להגבלות שביתות תועבר לכנסת, היא תוכל להשהות שביתה ל-30 ימים או לעצור אותה.

בהסתדרות סבורים שהצעת החוק מקורה בשר האוצר בצלאל סמוטריץ' והיא באה בעקבות ריאיון שהעניק בסוף השבוע יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד. הוא אמר שהרפורמה המשפטית מדירה שינה מעיניו – אך הוא לא יקדם שביתה כללית במשק, "כיוון שישנם עובדים רבים בעלי דעות שונות".  אמר שהכריז בר-דוד בהתייחסו להצעת החוק: "לא יקום ולא יהיה". עוד ציין יו"ר ההסתדרות כי מדובר "בניסיון נוסף של גורמים קיצוניים להחליש את מעמד העובדים במדינת ישראל ולכרסם באחת מזכויות היסוד הכלכליות-חברתיות של הדמוקרטיה. מימוש זכות השביתה הוא אחד הכלים המרכזיים להגן על האוכלוסיות המוחלשות במשק, ולא אאפשר לאף גורם לפגוע בעובדים. ידעתי להתייצב מול האיום ההזוי הזה בעבר, ואני לא מציע לנסות אותנו הפעם".

גם בכוח לעובדים הביעו אמש התנגדות נחרצת להצעת החוק להגבלת זכות השביתה. מהארגון נמסר "הצעת החקיקה של ח"כ רוטמן לפירוק העבודה המאורגנת בישראל, היא הכרזת מלחמה דרמטית על העובדים המיוצגים על ידינו ועל כלל העובדים בישראל. אנו לא נשב בחיבוק ידיים. מעולם לא נרתענו ממאבק, למען כוחו וזכויותיו של מעמד העובדים, וכמובן שלא נירתע גם הפעם. כל קידום של הצעת החוק הזאת ייענה בתגובה קשה של הוועדים בכוח לעובדים. אנו מאמינים כי גם יתר ארגוני העובדים בישראל יגיבו באופן דומה".

 

עוד בנושא: https://zoha.org.il/118650