ההסתדרות אישרה שורה ארוכה של סכסוכי עבודה; בגלל שיחות הוקפא הסכסוך בסלקום

הוועדה לתיאום ולביצוע של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות אישרה אתמול (שלישי) סכסוך עבודה בחברה התקשורת סלקום – על פי בקשת ועד העובדים. עוד אישרה הוועדה עשרה סכסוכי עבודה נוספים.

בין העילות לסכסוך בסלקום: כוונת החברה למכור את אתרי התקשורת שבבעלותה לגורם שלישי, ללא ניהול מו"מ עם נציגות העובדים; פעולות חד צדדיות של ההנהלה המובילות להגדלת החוב של החברה, באופן שעלול להביאה לחדלות פירעון וקריסה ובתוך כך לסיכון ממשי לפיטורים ואובדן הכנסה מיידי לאלפי משפחות; חשש מפני פירוקה של החברה והעברת פעילות הליבה לניהול צד שלישי, מהלך שעלולות להיות לו השלכות על תנאי ההעסקה, זכויותיהם, כוחם הארגוני וביטחונם התעסוקתי של העובדים. בנוסף אושר סכסוך במשרד התקשורת בגין התעלמות המעסיק מדרישת הוועד לנהל מו"מ על הסכם קיבוצי בעניין ההחלטה לבטל את מועצת הכבלים והלווין ולהקים גוף רגולטורי חדש, מהלך לו השלכות על תנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי של העובדים. יצוין שאמש שיגר ועד העובדים בסלקום מסר לעובדים החתום במשותף עם ההנהלה לפיו "סכסוך העבודה הוקפא". זאת, בשל השיחות שנפתחו בין הצדדים בכל הסוגיות שבמחלקות.

עוד אושר סכסוך בכפרי הנוער הממשלתיים בגלל "התעלמות המעסיק מדרישות נציגות העובדים להסדרת תנאי העבודה והשכר. וכן מהדרישה להשוות את תנאי עבודתם של עובדי כפרי הנוער שאינם ממשלתיים לאלה הממשלתיים. ובנוסף דרישת ועד העובדים לתשלום פיצוי כספי והשוואת מענקים שקיבלו בתקופת הקורונה עובדי כפרי הנוער שאינם ממשלתיים". בנוסף בכפרי הנוער מבואות ים וקציני ים בעכו דורשים ועדי העובדים לנהל מו"מ על השלכות העברת פעילות החברה לחינוך ימי, לידי המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.

ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו העובדים הציגו שורה של עילות להכרזה ובהן התעלמות המעסיק מדרישת הוועד לנהל מו"מ על הסכם קיבוצי בעניין ההחלטה לבטל את מועצת הכבלים והלווין ולהקים גוף רגולטורי חדש, מהלך לו השלכות על תנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי של העובדים. גם במכון מור הוכרז סכסוך  בגלל מבוי סתום במשא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי לשיפור תנאי העבודה והשכר של עובדי מכון מור.

בין העילות לסכסוך במרכז המועצות האזוריות של מרכז השלטון המקומי "כוונת המעסיק להפעיל בשנת הלימודים הקרובה את פרויקט גפ"ן, ללא הדיברות ובאופן חד צדדי, דבר אשר ישנה באופן מהותי את היקף תפקידן ותחום אחריותן של מזכירות ומנהלניות בתי הספר. בנוסף החלטת המעסיק לשבץ בעת היעדרות גננת, עובדת שאינה עובדת הוראה מוסמכת ובתוך כך לפגוע בזכויות ובתנאי עבודתן של סייעות הגן. וכן התעלמות מרכז השלטון המקומי מדרישת ההסתדרות להחיל על עובדי הרשויות המקומיות את הסדר תרומת ימי מחלה, לו זכאי כל עובד בשירות המדינה בהתאם לתקנון."

בלשכת הבריאות המחוזית בבאר שבע הוכרז סכסוך בגלל התנכלות ההנהלה לעובדים תוך יצירת סידור עבודה שאינו מתחשב דבר המביא ליצירת מתחים בין העובדים. וכן ניסיון לפגוע בוועד העובדים ובעבודה המאורגנת.

 

עוד בנושא: https://zoha.org.il/113337