האירוע לציון 70 שנה לניצחון על הנאצים יתקיים ביער הצבא האדום בהרי ירושלים

תנועת הידידות עם העמים מזמינה לאירוע שיתקיים במלאות 70 שנה להבסת גרמניה הנאצית ו-65 שנים לנטיעת היער ע"ש הצבא האדום ולהצבת המצבה לכבודו. פעילי חד"ש ומק"י מרחבי הארץ יציינו בשבת 9 במאי, את "יום הניצחון" באירוע שיתקיים ביער ע"ש הצבא האדום בהרי ירושלים. בשעה 10:30 יתקיים טקס להנחת זרים ליד האנדרטה ולאחר הטקס – פיקניק עממי.

2015-04-25_191556

יורם גוז'נסקי באירוע לציון הניצחון על הנאצים שנערך ביער ע"ש הצבא האדום לפני שלוש שנים (צילום: אל אתיחאד)

ראש הטופס

תחתית הטופס

אחד מפעיליה המרכזיים של "ועד הידידות", יורם גוז'נסקי, מסר על קורותיו של היום: "מזה 65 שנה ניצבת בגאון בהרי ירושלים המצבה לכבודם של חיילי הצבא האדום. הקימו אותה תושבי ישראל, אשר באמת ובתמים ראו צורך וחובה להביע את תודתם לממגרי הנאציזם הגרמני ושותפיו, וקודם כל לאלה שנשאו על שכמם את עיקר המערכה והקריבו את הקורבן הכבד ביותר במלחמה זו – חיילי הצבא הסובייטי. וכך, לפני 65 שנה נחנכו היער והמצבה לכבודם של הלוחמות והלוחמים של הצבא האדום. היוזמה לנטיעת היער ולהקמת המצבה הייתה של הליגה לידידות ישראל – ברית-המועצות, שלימים שונה שמה לתנועת הידידות ישראל-ברה"מ, ובהמשך – לתנועת הידידות עם העמים. כבר ב-18 ביולי 1945, חודשיים בלבד לאחר כניעת גרמניה הנאצית בפני ברה"מ ובעלות בריתה, החליטה הליגה על נטיעת היער. כדי לממן תוכנית זו – הונפק "תו הניצחון" ונאספו תרומות למטרה זו. במקביל, יזמה הליגה את הקמתו של ועד ציבורי רחב בשם – הוועד הציבורי לנטיעת היער לכבוד הצבא הסובייטי. בוועד זה היו חברים ראשי מפלגות, לוחמים נגד הנאצים, אישי ציבור ואמנים נודעים מרחבי הארץ. את המפלגה הקומוניסטית ייצגו בוועד זה מאיר וילנר ורות לוביץ'".

נדרשו חמש שנים של הכנות, עד למימוש התוכנית. וכך, ב-22 ביוני 1950 הגיעו לאתר המונים, וביניהם – חברי הקיבוץ השכן מעלה החמישה. המשתתפים נטעו את השתילים, שבהמשך צמחו והיו ליער. במסגרת הטקס גם נחנכה המצבה, העשויה סלע גיר, ובה חקוקות המילים: "יער זה נטעו תושבי ישראל לכבוד הצבא הסובייטי". מתחת למצבה הוטמנה מגילת תודה לחיילי הצבא הסובייטי, ועליה חתימותיהם של 35 אישים נודעים. שנה לאחר נטיעת היער והקמת המצבה, ב-5 במאי 1951, נאספו ביער אלפים, יהודים וערבים, שבאו לציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. ומסורת זו של יום הניצחון נמשכת ללא הפסקה מאז ועד היום.

לדברי גוז'נסקי "למרות שבישראל חיים פרטיזנים ולוחמים לשעבר בצבא האדום ובצבאות בעלות הברית וניצולי מחנות המוות; ולמרות שהניצחון המזהיר של הצבא הסובייטי בסטלינגרד הוא שחולל את המפנה במלחמה, לרבות את הסתלקותו מצפון אפריקה של הצבא הנאצי בפיקודו של רומל, שתוכניתו כללה גם כיבוש פלשתינה המנדטורית; ולמרות הסימליות שבהנפת הדגל הסובייטי על בניין הרייכסטאג בברלין – החגיגה השנתית של תנועת הידידות לציון יום הניצחון הייתה במשך עשרות שנים אירוע יחיד שהוקדש לניצחון ולחיילי הניצחון. הממשלות השונות וארגונים ציבוריים הסתפקו בציון יום השואה, וסירבו לציין את חלקה המכריע של ברית-המועצות בניצחון ובהצלת העמים מהפאשיזם".

לעומת זאת השתתפו באופן פעיל בחגיגות ביער הצבא הסובייטי חברי מק"י, חברי ברית הנוער הקומוניסטי, פעילים של האיגוד הישראלי של הלוחמים בנאצים ושל נכי המלחמה בנאצים, אישי ציבור ואמנים דמוקרטיים. השתתפו לא אחת באירוע גם משלחות ציבוריות מברית-המועצות, שכללו גם אמנים נודעים. במשך כל אותן שנים, הייתה בכל שנה יוצאת מאירוע הניצחון ביער ע"ש הצבא הסובייטי קריאה לממשלה להכריז על יום הניצחון על הנאציזם, ה-9 במאי, כעל מועד ממלכתי, ולציינו במערכת החינוך, בכלי התקשורת ועוד. קריאה זו לא נענתה מאותן סיבות שצוינו לעיל.

השינוי התחולל לאחר בואם של העולים מברית-המועצות בתחילת שנות ה-90. אלה ראו ביום הניצחון חג חשוב, והמשיכו לציינו גם בארץ. מתוך אינטרס פוליטי לרכוש את לבותיהם של העולים, עשתה הממשלה תפנית בעמדתה, ויזמה אירועים ממלכתיים לציון יום הניצחון, בהשתתפות ותיקי המלחמה בנאצים. אך גם לאחר התפנית בעמדה, הממשלה אינה מכירה רשמית באירוע ביער ונציגיה אינם פוקדים אותו. "האירוע השנתי לציון יום הניצחון, הנערך למרגלות המצבה ביער ע"ש הצבא הסובייטי הפך מסורת עממית, שיקרה לרבים. לאחר התפרקותה של ברית-המועצות, חלה ירידה מסוימת במספר המשתתפים בחגיגת הניצחון, אולם בשנים האחרונות שוב חלה עליה במספר המשתתפים", מסר גוז'נסקי.

הסעות לאירוע ביער הצבא האדום:

חיפה, 7:30, ליד מגדל הנביאים (סולל בונה),

יפו, 8:00, גן השניים, רחוב יפת פינת רחוב ארליך,

ת"א, 8:30, רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי,

ת"א, 8:45, מסוף שלמה סיקסט, רכבת מרכז