האגודה לזכויות האזרח דורשת לשחרר מייד את כספי מבקשי המקלט

האגודה לזכויות האזרח דורשת מממשלת המעבר הימנית לשחרר מייד את כספי מבקשי המקלט. מזה כשלוש שנים שעל פי חוק הפיקדון למבקשי מקלט, על מעסיקיהם להפריש לקרן ייעודית 20% משכרם של העובדים, ולהוסיף עד 16% של הפרשות סוציאליות (פיצויי פיטורין ופנסיה). מבקשי המקלט זכאים לקבל את הכסף רק עם עזיבתם את הארץ. מטרת החקיקה שקידמה נציגי ממשלת הימין בכנסת הייתה לגרום להם למצוקה, ולייאש אותם על מנת שיעזבו. מדוע? משום שלגרש אותם אסור.

בישראל כ-35 אלף מבקשי מקלט, רובם מאריתריאה ומסודאן ומאז החל משבר הקורונה רבים מהם פוטרו או הוצאו לחל"ת, ומכיוון שהם אינם זכאים לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, לשירותי רווחה או לסיוע בשכר דירה אין להם ממה לחיות. לכן, שורת ארגונים, בהובלת קו לעובד, דורשים לשחרר את כספי הפיקדון מהקרן.

יצוין שבעקבות המחאות החליטה הממשלה לקדם חוק, שלפיו מבקש מקלט שלא עובד יקבל סך של 2,700 שקל בחודש מתוך הפיקדון, בכפוף לשורה של תנאים. "אף אחד לא יכול להתקיים בכבוד מינימאלי מ-2,700 שקל בחודש – לא אזרח או תושב ישראלי ובטח שלא מבקשי מקלט. עובדים שמשך שנים נגזלו מהם עשרות אלפי שקלים לקרן, יצטרכו להסתפק כעת בדמי כיס, נדבות ממש, מכספם שלהם, בשעת משבר קיומית", נמסר מהאגודה. עוד הדגישו ש"לא מדובר בגמלה או בקצבה, לא בהטבה ולא בסעד סוציאלי. אלה בכספים שהעובדים השתכרו בזיעת אפם ובזכויות בעבודה שהופרשו עבורם על פי זכאותם. על המדינה לשחרר את הכספים השייכים לעובדים מבקשי המקלט – ועכשיו".

למכתב בנשלח עלידי האגודה לזכויות האזרח:

https://www.acri.org.il/post/__406