דו"ח של החברה להגנת הטבע: קבלנים ונדל"ניסטים מאיימים על המרחבים הפתוחים

 

דו"ח של החברה להגנת הטבע שעניינו האיומים על השטחים הפתוחים בשנת 2009 ושפורסם היום חושף 81 איומים מרכזיים על השטחים הפתוחים בישראל אשר יעמדו על סדר היום הסביבתי בשנה הקרובה, מהם 21 באזור השרון.


לאיומים אלה השלכות קשות על איכות, כמות והיקף השטחים הפתוחים, על ההיבט הסביבתי, הכולל את שימור המגוון הביולוגי והנופים הפתוחים, המהווים נכס תרבותי והיסטורי, על ההיבט החברתי ועל ההיבט הכלכלי. 

האיומים העיקריים באזור השרון הם: הקמת היישוב החדש מצפה עירון והקמת עיר חרדית חדשה בחריש, כביש 9 שייסלל על פארק השרון בנתניה וכביש 20 על נחל אלכסנדר, כביש רוחב 551 שייסלל על פארק פולג, כביש 554 שייסלל באזור השרון, כביש 561 שייסלל באזור נחל אילנות והמסדרון הירוק של צפון קדימה שצפוי גם הוא להיפגע. האיומים על השטחים הפתוחים מתחלקים בין שני גורמים אחראיים עיקריים – הממשלה על מוסדותיה השונים והמגזר הפרטי. מהדוח עולה כי הממשלה אחראית על חלק עיקרי מהאיומים, אך גם המגזר הפרטי מייצר לא מעט מהיוזמות המאיימות על השטחים הפתוחים.

"ישראל נהנית מעושר מינים רב ביותר, ברמה העולמית הגבוהה ביותר, בשל גיוון יוצא דופן של בתי גידול ביחס לשטחה הגיאוגרפי", אומר ראש אגף שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע, ניר פפאי, "מאידך, לחצי הפיתוח בישראל הינם קיצוניים בכל קנה מידה. מדינת ישראל היא בין המדינות הצפופות בעולם כבר כיום, ועתידה להיות המדינה המערבית הצפופה ביותר לאור קצב גידול האוכלוסייה.

"לצערנו, מהדו"ח עולה שעל אף המודעות הגוברת לנושא, הלחץ על השטחים הפתוחים נמשך במלוא עוזו". המתכנן הסביבתי של החברה להגנת הטבע ועורך הדו"ח, איתמר בן דוד, הוסיף כי "לצערנו, מהדוח עולה תמונה קשה של מדיניות ציבורית המקדמת תהליכי תכנון ופיתוח המעדיפים אינטרסים יזמיים צרים על פני אינטרסים ציבוריים רחבים".