דו"ח המבקר: תוך שלוש שנים צניחה של 80% בכתבי האישום על תאונות בניין

מחדל חמור נחשף בדו"ח מבקר המדינה שהוגש אתמול (שלישי) ושבין היתר עוסק בתאונות עבודה בענף הבנייה. מהדו"ח עולה כי מספר כתבי האישום שהגישה יחידת התביעות בזרוע העבודה של משרד הכלכלה בעקבות תאונות בענף הבניין ירד מ-36 בשנת 2018, ל-7 בלבד בשנת 2021, ירידה של 80% בתוך שלוש שנים. זאת בזמן שמדי שנה נהרגים בענף יותר מ-30 עובדים.

פעילי חד"ש ומק"י מפגינים במרכז תל-אביב, אבן גבירול פינת שאול המלך, נגד הקטל בענף הבנייה (צילום: זו הדרך)

 

המבקר מתח גם ביקורת על כך שמאז סוף 2017 לא פועלת במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד יחידת חקירות לתאונות עבודה, למרות הצורך בכך שהעלו גורמי המקצוע. בשנים 2017-2010 פעלה במינהל יחידת חקירות שכזו, שהורכבה מ-11 חוקרים שעברו קורס ייעודי בנושא. בסוף 2017 פורקה היחידה ועובדיה יצאו לגמלאות או עברו תפקיד. במינהל טענו בפני המבקר שנתקלו במחסור בתקנים על מנת לקלוט חוקרים חדשים, וסמכויות היחידה הועברו למפקחים מהשורה.

עוד עולה ממצאי המבקר שבכל אחת מהשנים 2020 ו-2021 נהרגו 32 עובדים בתאונות עבודה בענף הבנייה בישראל. היחס בין מספר ההרוגים בתאונות עבודה בענף הבנייה ל- 100 אלף איש, לעומת הממוצע של מדינות האיחוד האירופי עומד על 11 לעומת 5.

מספר המשרות המאוישות במינהל הבטיחות גדל מ-95 בינואר 2019 ל-148 בינואר 2021. עם זאת, מבקר המדינה מצא כי 28 מ-176 המשרות שנקבעו בתקן לא אוישו, וכן לא התווספו שבע מ-60 המשרות שעליהן סוכם עם משרד האוצר ב- 2018. בשנים 2018 – 2020 הטיל מינהל הבטיחות כ-1,350 עיצומים בגין עבירות בטיחות בענף הבנייה, בסך כ-42.7 מיליון שקל. נכון לסוף שנת 2020 שולמו עיצומים בסך כ-2.1 מיליון ש"ח, שהם כ-5% בלבד מסך העיצומים שהוטלו. עוד עלה כי מינהל הבטיחות מנהל את מערך העיצומים בין היתר על בסיס קובץ אקסל אשר נתוניו מוזנים ידנית למערך הגבייה, ואין לו מערכת ממוחשבת לניהול מלוא תהליך הטיפול בעיצומים, לרבות שליחתם והעברתם לגבייה.

עוד עלה כי תחקירי היחידה המשטרתית לחקירת עבירות בתחום הבטיחות בענף הבנייה (מפלג פל"ס) אינם מועברים למינהל לצורך למידה והטמעה. נכון למועד בדיקת המבקר (יולי 2021), מ-20 מקרים שהועברו לחשב הכללי במשרד האוצר הושעו רק ארבעה קבלנים על פי נוהל ההשעיה, לגבי שלושה מהם הוקפאה בהמשך ההשעיה בשל בחינה מחדש של הנוהל. יצוין כי באוגוסט 2021 מספר הקבלנים המוכרים לצורך התקשרות עם משרדי הממשלה.

 

סרטון – דו"ח מבקר המדינה על תאונות בענף הבנייה:

https://www.youtube.com/watch?v=lxthtsfC7ZU

 

לעיון בדו"ח המלא (56 עמודים):

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2022/2022.5/2022.5-209-Construction-Safety.pdf