דברי פרידה לפעיל קומוניסטי הוותיק מוחמד אבו-אצבע

ב-17 במאי ליוו בני המשפחה, חברי הנהגת מק"י וחד"ש, פעילים וידידים את מוחמד אבו אצבע בדרכו האחרונה. במותו הפסידה המפלגה הקומוניסטית הישראלית מנהיג נאמן וצנוע, שהיה דוגמא לכל חבריו הקומוניסטים במסירותו לפעילות היומיומית של הפצת העיתון "אל- אתיחאד", להסברה בקרב הציבור הרחב ולארגון המפלגתי.

אבו-אצבע, שהיה בן 82 במותו, יצא לעבוד לאחר סיום בית הספר היסודי, ובמשך עשרות שנים עבד כטייח באתרי בנייה שונים. ניסיונו כפועל ורגישותו החברתית התבטאו במאמציו לארגן עובדים ולקדמם.

2015-05-24_193522

ב-1949, היה ממקימי סניף ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי (בנק"י) בטייבה, ובהמשך – מזכיר הסניף, מזכיר מחוז המשולש וחבר המזכירות הארצית של התנועה. את דבריו בוועידה ה-17 של מק"י (1972) הקדיש לפעילות בנק"י בקרב הנערים העובדים ובקרב התלמידים, למכשולים העומדים בדרכם של צעירים ערבים להשכלה בכלל, ולהשכלה הגבוהה בפרט. בהדגישו את חשיבות ההתמודדות של בנק"י עם מצוקת הנוער הערבי, סיפר על לימודי ערב המתקיימים במועדוני התנועה, ועל להקות ריקוד, דרמה ומוסיקה של חברי בנק"י הזוכות באהדתם של התושבים.

אבו-אצבע היה אינטרנאציונליסט בחשיבתו ובפעילותו היומיומית, והשקיע את מיטב מרצו בקידומו של מאבק משותף של הכוחות הדמוקרטיים היהודיים והערביים. בדבריו בוועידה ה-20 של מק"י (1988) הדגיש, כי "אין ניגוד בין קריאה זו לאחדות לבין ניהול המאבק הרעיוני", שכן "בריתות דמוקרטיות נעשות למען מטרות מוגדרות".

מילא שורה של תפקידים במחוז המשולש של מק"י, ובכלל זאת – יו"ר ועדת הביקורת המחוזית. במותו של מוחמד אבו-אצבע איבדתי ידיד אישי, שגילה איכפתיות לזולת, היה מוכן תמיד לתת כתף לכל משימה. חיוכו, שכבש את כולנו בכנותו, ילווה אותנו.

יורם גוז'נסקי

 

הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב