בתמיכת 41 ח"כים: ביטול התיישנות על עבירות מין בתוך המשפחה עבר בקריאה טרומית

מליאת הכנסת אישרה אתמול (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין, תיקוני חקיקה, התשפ"ג-2023 של חברת הכנסת עאידה תומא-סלימאן (חד"ש). 41 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת חוקה. מוצע לקבוע שבעבירות מין נגד אדם שהוא קטין ובעבירות מין מסוימות שבוצעו בנסיבות מחמירות אין התיישנות.

בדברי ההסבר נכתב: "החלק הראשון של הצעת החוק נועד להעניק מטריית הגנה רחבה לקטינים ולקטינות שתייצר הן מניעה והרתעה מביצוע עבירות של פגיעות מיניות והן תסיר עבורם חסמים להגשת תלונה גם בחלוף שנים רבות, וזאת בדרך של קביעת העדר התיישנות בעברות המנויות. כך, כאשר יהיו בשלים לכך יוכלו לבקש למצות את הדין עם הפוגעים מבלי שתיזקף לחובתם ההתעכבות בפנייה שמקורה בחסמים פנימיים רגשיים-נפשיים אשר הינם אינהרנטיים לפגיעה מינית בילדות."

עוד נכתב: "התיקון המוצע נועד לבטא את ההכרה של המחוקק בקשיים שבפניהם ניצבים הנפגעים והנפגעות בבואם לדווח, על פי רוב בחלוף שנים רבות, על הפגיעה שחוו. בבסיס ההצעה עומדת התפיסה כי האינטרס הציבורי בהעמדה לדין של מי שהתעלל מינית בקטינים גדול במיוחד משום שקיימת במעשים פגיעה בערכים המוגנים ביותר, תוך ניצול פערי כוחות, אמון ותלות וזריעת הרס חסר תקנה אשר לעיתים אינו בר שיקום ומותיר צלקות לעד."

בנוסף, נכתב: "החלק השני של הצעת החוק נועד להביע שאט נפש מעבירות המין המבוצעות בנסיבות מחמירות שהן מהעבירות החמורות ביותר בספר החוקים; עבירות אשר השלכותיהן ניכרות על הנפגע והנפגעת בכלל תחומי החיים למשך שנים אין-ספור. במרבית המקרים השלכותיה של הפגיעה המינית אינן בנות חלוף, ובהתאם יש לבטל את תקופת ההתיישנות החלה על עבירות המין המבוצעות בנסיבות מחמירות. לא ניתן להשלים עם המצב לפיו מי שפגע מינית באדם, לא כל שכן קטין, ימשיך לחיות את חייו כרגיל ולעיתים אף ימשיך להוות לקורבנו או לסביבתו סכנה, וזאת, אך משום שחלף פרק זמן אשר נקבע באופן שרירותי, ללא התחשבות באישיותו, משאביו ונסיבותיו של הנפגע או הנפגעת והשפעת הפגיעה עליהם."

בתום ההצבעה מסרה ח"כ תומא-סלימאן: "עשינו עכשיו בכנסת צעד חשוב. יוצאת מההצבעה על הצעת חוק ביטול התיישנות על עבירות מין בתוך המשפחה, שעברה ממש עכשיו, ומרגישה גאווה. בעבר הובלתי ויזמתי הצעת חוק בנושא, לא יכולתי לקבל ולהבין שיש תקופת התיישנות על עבירות מין בתוך המשפחה על הסבל הנוראי שעוברים הקורבנות, הצלקות הנפשיות והפיזיות אסור בשום אופן להוסיף קושי מהסוג הזה. אמשיך לעמוד לצד הנפגעות והנפגעים ולפעול נגד הפוגעים".

יצוין שאתמול, בתמיכת 24 חברי כנסת וללא מתנגדים, עברה בטרומית הצעת חוק נוספת של ח"כ תומא-סלימאן, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת וניתן היה להחיל עליה דין רציפות והעוסקת בדיני ירושה. לדבריה "הטירוף הזה שגבר שרצח את אשתו יתחלק עם הילדים שנותרו יתומים על בית המשפחה המשותף, היה חייב להיפסק. הבית כולו יעבור לילדים היתומים או ליורשים, במקום להעניק מתנה לרוצח. מדובר בצעד חשוב ואני גאה להיות מיוזמות והמובילות של הצעת החוק –  אמשיך לפעול בכול הכוח נגד גברים אלימים ולמען כל הנשים".