בעקבות עתירת 'קו לעובד': צווי בטיחות לאתרי בנייה יפורסמו בזמן אמת

משרד העבודה הודיע כי בקרוב יחל לפרסם בזמן אמת צווי בטיחות המוטלים על אתרי בניה בשל ליקויי בטיחות שנמצאו בהם. עוד הודיע המשרד כי הצו יפורסם גם בתוך אתרי הבניה, 'היכן שהדבר ישים', באמצעות מדבקות שינוסחו בעברית, ערבית וסינית, ויזהירו את העובדים מפני הליקויים המסכנים את חייהם ובריאותם. הודעת המשרד מגיעה בעקבות עתירה לבג"ץ של עמותת קו לעובד שדרשה את פרסום הצווים.

2019-02-07_194718

עד לאחרונה התנגד המשרד לפרסום הצווים בטרם חלפו 45 ימים, בנימוק שהדבר פוגע בשמם הטוב של קבלנים, שעומדת להם הזכות לערער כנגד הטלת הצו. בדיון בעתירת קו לעובד שהתקיים בבג"ץ בנובמבר האחרון, העירו השופטים דפנה ברקארז, ג'ורג' קרא, עופר גרוסקופף למשרד על הבעייתיות בעמדה זו, ונציגי המשרד הודיעו כי ישקלו מחדש את העמדה. כעת הודיע המשרד על החלטתו לפרסם מיידית את הצווים. בנוסף הבהיר המשרד כי בפרסום יצויין במפורש כי לקבלן עומדת הזכות לערער על הצו בתוך 45 יום ממועד פרסומובמשרד העריכו כי ייקח להם כחודש להיערך לשינוי.

העתירה הוגשה ביוני 2017, על ידי עו"ד גדיר ניקולא מקו לעובד, בשם הארגונים והפעילים חברתיים: קו לעובד, ארגון העובדים 'מען', ראובן בן שמעון והדס תגרי. העותרים דרשו לפרסם את הצווים מייד עם הטלתם, הצבת שילוט באתר הבניה המיידע את העובדים במקום ועוברי אורח בדבר הטלת הצו הבטיחותי וכן את הרחבת היקף המידע המתפרסם באתר מינהל הבטיחות כך שיכלול את מהות הליקויים הבטיחותיים בגינם מוטל הצו – דרישה שנענתה זה לא מכבר בצמוד להגשת העתירה.

באשר להדבקת המדבקות המתריעות על הטלת צווי בטיחות באתרי הבניה, הזכירה המדינה בתשובתה כי הוראות החוק אינן מחייבות אותה בכך, אולם הוסיפה כי בכוונתה לעשות מאמץ לפרסם היכן שניתן את הצו באמצעות מדבקה שתודבק באתר ושעליה תופיע התראה לעובדים בשלוש שפות. עם זאת, הבהירה כי ייתכנו גם מקרים בהם יישלח הצו למעסיק בלא שתודבק מדבקה כזו בשטח, כגון במקרים בהם ניתן הצו בלא ביקור מפקח במקום או שלא יימצא מקום מתאים להדבקה, וכי על כל פנים יהא מדובר בהליך וולונטרי שאיננו מחייב אותה. כבר כיום מדביק לעיתים המשרד מדבקה ברוח זו באתרי בניה הנסגרים בשל תאונות קשות או קטלניות.

מקו לעובד נמסר בתגובה להודעה כי "העותרים מברכים את משרד העבודה על שינוי עמדתו. צווי הבטיחות במהותם מחייבים פרסום מיידי המיידע את העובדים ואת הציבור בדבר הסכנות הבטיחותיות לחיי העובדים שבאתרי הבניה ולפעמים אף לעוברי האורח. לא היתה כל הצדקה לדחיית פרסום הצווים ואינטרסים של קבלנים אסור היה שיגברו על זכותם של העובדים לבטיחות, לחיים ולשלמות גוףזהו ללא ספק הישג משמעותי נוסף שרושמים הארגונים והפעילים החברתיים בתחום תאונות העבודה בענף הבניין. עד לפני כשנתיים צווי הבטיחות לא התפרסמו כלל ונשמרו רחוק מהעין הציבורית, ובכך הוסתר מעיני הציבור הרקורד העגום של החברות הקבלניות בתחום הבטיחות. כיום, לא רק שצווים אלו מתפרסמים אלא שהם יתפרסמו בזמן אמת, דבר שיאפשר מעקב ופיקוח צמוד לארגונים ולפעילים ויאפשר יידוע העובדים בזמן אמת בדבר הסכנות שמסביבם".

עם זאת ביקרו בקו לעובד את עמדת המדינה ביחס להדבקת המודעות באתרים וציינו כי היא "אינה מספקת": "יש להבטיח כי המשרד יקיים את חובתו בהגנה על חיי העובדים באופן הולם ומספק, כך שהצו שיודבק יהיה ברור לעין, ובמספר מקומות באתר הבניה, כולל בצמוד לשער הכניסה לאתר, זוהי זכות בסיסית של כל עובד בכל ענף שיהיה מודע לסכנות הבטיחות מסביבו ובפרט אלו שמוגדרים על ידי הרשות האחראית כליקויי בטיחות המחייבים עצירת עבודה באותם אזורים/מכונות עד לתיקון הליקויים".