בעקבות יום האישה: גם מפלים וגם מטעים

קיימת "תרבות מושרשת של אפליית נשים" – כך חשף מבקר המדינה יוסף שפירא, בדו"ח מיוחד שפרסם ב-4 במארס, לקראת יום האישה הבינלאומי. הניסוח הזה מתייחס אומנם למצבן המחפיר של נשים במשטרת ישראל המצ'ואיסטית, אך האם אינו הולם בפועל את מצבן של הנשים בישראל בכלל?

 2014-03-12_204857

עובדות במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה, באירוע לציון יום האישה (צילום: משרד הבריאות)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה באותו יום ממש דו"ח משלה, מצאה, למרבה איההפתעה, כי שכרו החודשי הממוצע של גבר ב-2012 – 10,953 שקלים, היה גבוה ב-50% (!) משכרה המקביל של אישה, שעמד על 7,244 שקלים. ואנו גם זוכרות/ים שנשים הן רוב בקרב מי שמקבלים שכר הנמוך משכר המינימום או שווה לו, בקרב העובדים הזמניים והחלקיים, בקרב מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה, בקרב משפחות עם הורה אחד המטפלות בילדים, ובקרב חסרי הדיור.

דו"ח המבקר, שהוא הדו"ח הראשון שהוציא מוסד מכובד זה לגבי נשים, ריכז את הבדיקה בתחום הנתון לביקורתו, והוא השירות הציבורי. לכאורה, נציבות שירות המדינה מפרסמת מדי שנה דו"ח בדבר ייצוג נשים בתפקידים בכירים. אולם מבקר המדינה בדק ומצא, כי דו"חות אלה של הנציבות הם "דו"חות מטעים". הופה! גם נציבות המדינה כלולה בין המחפים על עוולות האפליה של נשים, ואנו לא ידענו.

נשים מהוות שנישלישים בקרב המועסקים בשירות הציבורי. אך המבקר מצא, כי בדרגים הבכירים הן מהוות שליש בלבד. ואם מנכים מהחישובים את הבכירות במשרד המשפטים, הרי שבשאר המשרדים הממשלתיים – נשים הן רק עשירית מהבכירים. בדיקה של המצב במשרד הביטחון העלתה, כי למרות שנשים הן מחצית מכלל המועסקים בו, אין (ממש אין!) נשים בדרג הבכיר במשרד זה. ועל המצב במשטרה כבר נכתב לעיל. על בסיס הנתונים שנאספו, וביבשושיות משפטית המאפיינת כל פרסום של המבקר, משגר הדו"ח את ביקורתו העיקרית לעבר "כל הממשלות". הן, הממשלות, כלל לא גיבשו מדיניות לאומית בנושא מעמד הנשים בשירות הציבורי, וכפועל יוצא גם לא קבעו יעדים או מנגנונים לקידום נשים.

כך, במילים ברורות, נפנף מבקר המדינה את ההכרזות בדבר מחויבות לשוויון, שהשמיעו ראשי ממשלה, שרים ודוברים באין ספור דיונים חגיגיים לציון יום האישה. מאחורי ההצהרות נוטפות הדבש ההן, שעדיין מצלצלות באוזניי, עומדת המציאות: מאז 2008 לא חל שינוי במצב הנשים בשירות הציבורי, ותקרת הזכוכית נותרה שקופה, אך מוצקה.

והרהור בעקבות הדו"ח: אם כבר נטל על עצמו מבקר המדינה להיות מתריע בשער בנושאים של קיפוח והדרה, אנו מצפות/ים כעת, שהוא יוציא דו"ח דומה על מצב הערבים בשירות הציבורי ועל יישום החוקים בדבר הבטחת ייצוגם. יהיה מעניין.

ת"ג

המאמר פורסם בגיליון השבוע של "זו הדרך"