בעקבות הרפורמה בחינוך המיוחד: הסתדרות המח"ר הכריזה על סכסוך עבודה

בעקבות הרפורמה בחינוך המיוחד, הסתדרות המח"ר (מדעי החברה והרוח) הכריזה על סכסוך עבודה בקרב כ-3200 פסיכולוגים חינוכיים אשר אחראיים על ועדות ההשמה והמערך הפסיכולוגי במערכת החינוך. כמו כן, יותר מ20 ארגוני הורים וארגוני זכויות פנו במכתב דחוף למשרד החינוך בטענה על יישום פגום של התיקון.

הורים מפגינים נגד הרפורמה בחינוך המיוחד (צילום: קשר)

חטיבת הפסיכולוגים שבהסתדרות המח"ר מסר כי הרפורמה פוגעת במשקל שיש לחוות דעת של הפסיכולוגים החינוכיים בוועדות ההשמה בהן קובעים את המסלול והשירות החינוכי לו יהיה זכאי התלמיד, סל השירותים לתלמיד והיקפו. עם תחילתה של הרפורמה חל פיחות, ואף ביטול בפועל, של מעמדו המקצועי של הפסיכולוג החינוכי בוועדות ההשמה ועל כן, גם משקל החלטתו. בנוסף לכך טוענים הפסיכולוגים שהזינוק במספר הוועדות לא תואם את כוח האדם הנוכחי ואינו מאפשר לפסיכולוגים לתת הערכה איכותית ומספקת של הילדים. בעוד שבועיים מהיום, תהיה הסתדרות המח"ר רשאית להשבית את ועדות ההשמה של החינוך המיוחד ואף את כל מערך השירותים של הפסיכולוגים החינוכיים.

מספר ארגונים חינוכיים לילדים בחינוך המיוחד, אנשי חינוך ואנשי משפט שלחו מכתב לשר החינוך בממשלת המעבר, השר רפי פרץ, בו התריעו על מספר כשלים מהותיים שמתקיימים היום ביישום הרפורמה בפיילוט של מחוז צפון. במכתב טוענים הארגונים שהועדות פועלות 'כחותמות גומי' והחלטותיהן מוכתבות מראש מגורמים מבחוץ, ללא ליווי של חוזר מנכ"ל מנחה, כך שבסופו של דבר לוועדה יש שיקול דעת מזערי לגבי היקף הסל והשירות החינוכי לתלמידים המשולבים. עוד טוענים הארגונים שהמנהלים מגבילים את כמות התלמידים שמופנים לוועדות ושההורים אינם מקבלים את כל המסמכים הקשורים באפיון והערכת ילדיהם, אותם הם מחויבים לקבל מתוקף זכותם לקבל החלטות לגבי ילדיהם.

יישום הרפורמה זוכה לביקורת רבה מצד הורים ואנשי חינוך, בראשם הסתדרות המורים ופורום ועדי ההורים היישוביים, המוחים על כך שהרפורמה יושמה ללא תוספת תקציבית מספקת וללא הכשרת הצוותים החינוכיים לקליטת התלמידים. לדברי מזכ"ל הסתדרות המורים, יפה בן דוד "כל תכליתה של הרפורמה היא קיצוץ קיצוני בתקציב החינוך המיוחד. דבר שיוביל להכנסת ילדים הלומדים בחינוך המיוחד לחינוך הרגיל ללא משאבים שיאפשרו שילובם וללא הכשרת עובדי הוראה. אנו תומכים בהורים ובשביתה ונמשיך בנקיטת צעדים משותפים עד אשר נעצור את הרפורמה".