בעיריית קריית גת פוטרו שתי עובדים בגלל שיצאו מקבוצת ווטסאפ

שתי עובדות בעיריית קריית גת פוטרו לאחר שעזבו קבוצת ווטאספ של העירייה. העובדות לא הודיעו על כוונתן להתפטר, אולם ראש העיר אבירם דהרי כתב להן בעקבות עזיבתן את הקבוצה: "התפטרותך התקבלה".

דהרי מסוכסך מזה כמה חודשים עם ועד עובדי עיריית קריית גת, ובאוגוסט העירייה אף הודיעה על כוונתה לפטר מאות עובדים, במסגרת תכנית הבראה, על מנת לצמצם הוצאות. בהסתדרות תקפו אותה אז על כוונה זו והכריזו על סכסוך עבודה.

אחרי שהעובדות עזבו את הקבוצה, ראש העיר שלח להן הודעה בזו הלשון: "לאחר שהעירייה הבהירה לך שמעשה זה של עזיבת קבוצת העבודה של העירייה כמוהו כהודעה על התפטרותך מעבודתך בעירייה, ולאחר שניתנה לך האפשרות להצטרף מחדש לקבוצת העבודה ובחרת שלא לעשות כן – הריני להודיעך שהתנהלות זו מהווה בעיני העירייה הודעת התפטרות לכל דבר ועניין". לאחר הודעת ה"התפטרות" בתגובה לעזיבתן של העובדות את הקבוצה פנו בהסתדרות לבית הדין לעבודה, על מנת למנוע את המהלך. בארגון העובדים מקווים שגם הפעם דהרי ועיריית קריית גת יפסידו.

יצוין שזה חודשיים איגוד העובדים הסוציאליים מלווה את העובדות הסוציאליות במחלקה לשירותים חברתיים בקריית גת באופן הדוק, מול התנהלות פוגענית של ראש העיר בהן. הפגיעה באה לידי ביטוי בזכויות הסוציאליות של העובדות ותנאי השכר, ביחס המאיים מול העובדות עד לכדי איומי פיטורים ופיטורים בפועל של ראש צוות המבוססים על כך שהעובדות יצאו מקבוצת הווטסאפ הארגונית, בעקבות התנהלות פוגענית זו.

"האיגוד משתף פעולה עם ועד העובדים המקומי של הרשות ומתכנן צעדים ארגוניים ומשפטיים לעצירת הפגיעה בעובדות ואת קריסת המחלקה. אנו נעמוד על זכויותיהן של העובדות ליחס ראוי וקבלת כלל הזכויות המגיעות להן על פי חוק. התנהלות זו פוגעת באופן חריף גם בתושבי קריית גת אשר אינם מקבלים את השירותים באופן ראוי לאור התנהלותו של ראש העיר. אנו מגנים בכל תוקף פגיעה חמורה זו בעובדות והניסיון לפורר את שירותי הרווחה בעיריית קריית גת. אנו גאים בעובדות ומחבקים אותן בעמידתן האיתנה למען שירותי הרווחה בקרית גת", נמסר מהאיגוד.