בניגוד לחוק: פליטים אשר עוזבים את ישראל לא מקבלים את כספי הפיקדון

מראשית מאי 2017 החל יישומו של הסדר הפיקדון למבקשי מקלט עובדים. במסגרתו מנוכה חמישית מהשכר של כל עובד לקרן פיקדון. מבקש המקלט אמור לקבל את הכספים שבקרן עם עזיבת ישראל. מקו לעובד נמסר כי "עתה מסתבר כי לא די בעוני שגוזר החוק על המתגוררים בישראל נטולי האלטרנטיבה: במשרדינו הצטברו לא פחות מ-30 מקרים של מבקשי מקלט אשר זכו לקבל מעמד פליט במדינה אחרת, אבל התקשו להשיג את האישור הנדרש כדי לקבל חזרה את כספיהם שנוכו לפיקדון. למעשה, בחמישה מקרים בלבד הצלחנו לסייע כך שהעובדים קיבלו את כספם; 25 עובדים נוספים יצאו מישראל מבלי לקבל דבר, ואין לדעת כמה עוזבים נוספים ויתרו על כספיהם מראש בשל הקושי הרב".

1

מפגינים נגד "חוק הפיקדון" (צילום: קו לעובד)

למן תחילת יישום החוק מצטברות התלונות מצד מעסיקים ועובדים בדבר היחס המזלזל וההערכות הלקויה של רשות האוכלוסין ועמה בנק מזרחיטפחות אשר זכה במכרז לניהול קרן הפיקדון – שני הגופים האמונים על קבלת הכספים וניהולם. שורה של כשלים חמורים: שגיאות מערכת תכופות בעת ההפקדה, העדר היכולת להבחין מי מהעובדים נדרש להפקיד ומי פטור, העדר האפשרות של העובדים לקבל דיווח על הכספים שהופקדו על שמם, שעות הפתיחה החלקיות של סניף הבנק בשדה התעופה – אשר רק דרכו יכולים העובדים לקבל את כספיהם, ועוד.

"לפני כשבועיים, בשל הצטברות המקרים בהם יצאו העובדים מבלי להשיג את כספם בחזרה, פנינו במכתב מפורט לרשות האוכלוסין וריכזנו את שלל התלונותסביבן יש לציין נערכה התכתבות ענפה בין משרדינו למשרדי ׳יחידת הפיקדונות׳ של הרשות לאורך כל התקופה האמורה. כל זה לא הפריע לרשות האוכלוסין לשגר תגובה לעיתונות לפיה הם אינם מכירים את התלונות המדווחות, והמערכת לבדיקתם עובדת כראוי", נמסר מקו לעובד. ״

עמדת הארגונים נגד הסדר הפיקדון ידועה, "אבל קשה להתעלם מהאבסורד הכפול המגולם בהערמת קשיים על מבקשי מקלט אשר, כפי שמעוניינת מדינת ישראל, מצליחים למצוא יעד חלופי ועוזבים את הארץ – ואינם מצליחים לקבל את כספיהם בחזרה.

בשבועות הקרובים עתידה מדינת ישראל להגיש את תגובתה לעתירת הארגונים נגד הסדר הפיקדון לבג"ץ, ולנמק מדוע לא יבוטל ההסדר הפוגעני אשר השלכותיו ההרסניות לא נעלמו מעיני שופטי ביהמ״ש העליון בדיון הראשון שהתקיים בעתירה."