בכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית: סולידריות עם האסירים הפלסטינים

קבוצה של מרצים ודוקטורנטים יציעו בכנס השנתי ה-45 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית שנפח היום (רביעי) להביע סולידריות עם האסירים הפלסטינים שובתי הרעב. בין המציעים פעילי התארגנות המרצים מהשמאל באוניברסיטאות ובמכללות "אקדמיה לשוויון". הכנס של האגודה האנתרופולוגית נפתח הבוקר בכפר קאסם תחת הכותרת "בין עבודה לשדה: חשיבה מחודשת על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה העכשווית". הוא אמור להסתיים מחר בשעות הערב.

2017-05-17_200032

ד"ר יעלה רענן ממכללת ספיר, פעילה למען זכויות הערביםבדואים, משתתפת בדיון במסגרת הכנס על פעילות פוליטית וחברתית כהשלמה לפעילות המקצועית (צילום: האגודה האנתרופולוגית הישראלית)

יצוין שאסיפת האגודה האנתרופולוגית השנתית שנערכה ביוני 2015 , הביעה את התנגדותה לכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים. עכשיו מוצע הצעה נוספת לפיה האגודה "רואה בדאגה רבה את שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראליים. האספה מציינת כי כליאתם של אלפי פלסטינים, מאות מתוכם ללא משפט, היא תוצאה ישירה של הכיבוש אליו אנחנו מתנגדים וכי פתרונה של סוגיית האסירים הוא חלק בלתי נפרד מסיום הכיבוש".

ועוד נאמר בהצעה: "האסיפה רושמת לפניה כי כמה מבין דרישותיהם של האסירים הפלסטיניים נוגעות לקיומן של זכויות האדם הבסיסיות ביותר שלהם. כאנשי מקצוע העוסק בין היתר בייחודיותו ושבריריותו של האדם ובתלותם ההדוקה של בני אדם בזולתם, אנו מציינים במיוחד את הזכויות: לקיומם של חיי משפחה ושארות באמצעות ביקורים של קרובי משפחה מדרגה 'ראשונה' ו'שנייה', ביקורי התייחדות עם בני או בנות זוג, ושיחות טלפון; לרכוש השכלה, בין באמצעות מערכת החינוך הפלסטינית ובין באמצעות האוניברסיטה הפתוחה הישראלית, בה כמה מאתנו מועסקים; לטיפול רפואי הולם ורצוני, ולחופש מהליכים רפואיים כפויים, ובמיוחד מהזנה בכפייה".

"אנו קוראים לממשלת ישראל, ולשר לביטחון פנים גלעד ארדן בפרט, לגשת בהקדם האפשרי למשא ומתן עם הנהגתם של האסירים השובתים, מתוך מגמה להגיע להסדר שיכבד את זכויותיהם וימנע פגיעה בחיי אדם, שמשמעותה בהמשך הדרך תהיה אך ורק העמקת האיבה והרחקת כל אפשרות של פתרון לסכסוך הישראליפלסטיני", נאמר עוד בהצעת ההחלטה. בכנס שנפתח הבוקר יתקיימו כ-45 סדנאות ודיונים, בהשתתפות של יותר מ-100 חוקרים מישראל ומחו"ל במגוון רב של נושאים הקשורים באנתרופולוגיה. בין היתר יתקיים דיון על פעילות פוליטית וחברתית כהשלמה לפעילות המקצועית.

לפרטים נוספים על הכנס ועל האגודה האנתרופולוגית: http://isranthro.org