בית המשפט ידון השבוע בתביעות המתנחלים לפינוי 11 משפחות מסילוואן בי-ם המזרחית

בבית המשפט המחוזי בירושלים יתקיימו בימי שני ורביעי הקרובים שני דיונים בתביעות פינוי שהגישו מתנחלים נגד 11 משפחות פלסטיניות בבטן אלהווא בירושלים המזרחית. התביעות הן חלק סדרה של תביעות שהגישו מתנחלים הקשורים לעמותת עטרת כהנים נגד יותר מ-80 משפחות פלסטיניות בסילוואן בדרישה לפנותם מביתן. כל התביעות מבוססות על הטענה שהקרקע שעליה נבנו בתי הפלסטינים "היתה בבעלות של יהודים שהקדישו אותה בסוף המאה ה-19 לטובת עניי ירושלים התימנים", וכיום מאה שנים אחרי, בשם אותו הקדש, מבקשים מתנחלים לפנות את המשפחות הפלסטיניות ולהכניס במקומן מתנחלים.

יצוין שעד כה פונו מבטן אלהווא 14 משפחות שבמקומן נכנסו מתנחלים, וכ-700 תושבים מכ-80 משפחות נוספות נמצאים בהליכי פינוי בבתי המשפט. חלק מהתביעות עדיין מתנהלות בבית משפט השלום. התביעות שידונו השבוע בבית המשפט המחוזי, הן בערעורים שהגישו המשפחות הפלסטיניות אחרי שבית משפט השלום קבע שעליהן לפנות את ביתן לטובת המתנחלים. תביעות נוספות הגיעו לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את ערעור המשפחות.

יצוין שלפני כחודש דחה שופט בית המשפט העליון נועם סולברג את עתירת משפחת שחאדה נגד פסק הדין לפנותה מביתה וקבע כי עליה לפנות את הבית באופן מיידי. לעומת זאת, הרכב אחר של בית המשפט העליון שאליו הגיע הערעור נגד הפינוי של משפחת דוויק מנע בינתיים את הפינוי והחזיר את הדיון לבית משפט השלום לבירור סוגיות משפטיות שעלו בתיק. בתביעה אחרת, נגד המשפחות שוויקי ועודה, ביקש בית המשפט העליון את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בסוגיות המשפטיות שעלו בתביעה. נכון לעכשיו, שנה וחצי אחר כך, עדיין לא הוגשה עמדת המדינה.

משלום עכשיו נמסר כי הבסיס לכל התביעות הוא זהה: "חוק אחד שחל על נכסי יהודים במזרח ירושלים שאבדו להם ב-1948 – מאפשר להם לקבל אותם בחזרה; וחוק אחר שחל על נכסי פלסטינים במערב ירושלים שאבדו להם ב-1948 – מונע מהם לקבל אותם בחזרה".

על חוק שנחקק בכנסת ב-1970יהודים שהיו בעלי נכסים במזרח ירושלים ואיבדו את נכסיהם ב-1948, יכולים לקבל אותם חזרה מהאפוטרופוס הכללי הישראלי, למרות שכל אותם בעלי נכסים יהודים קיבלו מהמדינה נכסים חלופיים כבר ב-1948. זאת בניגוד לחוק נכסי נפקדים מ-1950 שקבע שפלסטינים שאיבדו את נכסיהם בישראל ב-1948 לא יהיו זכאים לקבלם חזרה. מכיוון שחוק הסדרי משפט ומינהל הוחל רק במזרח ירושלים ולא במערבה, הוא חל בפועל רק על יהודים אך לא על פלסטינים שאיבדו את רכושם באותה מלחמה ובנסיבות דומות.