בוטלו הפיטורים: הסתיימה השביתה של סגל ההוראה במדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב

הישג גדול לחברי ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל-אביב: בוטלו הפיטורים המתוכננים בפקולטה למדעי הרוח. לפיכך, הסתיימה השביתה שהחלה ביום שלישי שעבר. הארגון מסר הבוקר (שני) לחבריו "בעקבות המאבק העיקש שלנו מול הנהלת האוניברסיטה והצעדים השונים בהם נקטנו, כולל השביתה המוצלחת בפקולטה למדעי הרוח, התנהל מו"מ אינטנסיבי מול ההנהלה בימים האחרונים, שהסתיים בהסכם הכולל התחייבות בכתב של האוניברסיטה לחזור בה מכוונתה הראשונית ליישם מדיניות קיצוצים נרחבת בסגל ההוראה והמחקר של הפקולטה למדעי הרוח על פני השנים הבאות".

"זהו הישג אדיר לחברי וחברות הארגון, שנתנו לנו רוח גבית במאבק החשוב הזה, ולסגל ההוראה והמחקר במדעי הרוח, שהתגייס במלואו לשביתה", הדגישו. לפיכך אנשי הסגל הזוטר שבו הבוקר לעבודה ובשעות אחר הצהריים צפויה אסיפה מקוונת כדי למסור פרטים על ההסכם ולאשרו – כמקובל בארגון.

בארגון חששו שאם ההנהלה "תצליח לממש את המדיניות השרירותית שלה בפקולטה למדעי הרוח, היא תמשיך ותפעיל אותה גם בפקולטות נוספות בקמפוס. יש לנו תוכנית פעולה הדרגתית לימים הקרובים, שמאפשרת להנהלת האוניברסיטה לרדת מהעץ בכל שלב, להגיע איתנו להסכמות ולמנוע הסלמה בצעדים". בטרם הושג ההסכם, הארגון התכוון להרחיב את השביתה לכלל היחידות באוניברסיטה.

יצוין שהנהלת האוניברסיטה ניסתה לשבור את שביתת המרצים ולפגוע בשכרם הנמוך ובצעד ללא תקדים ביחסי עבודה דורשת מחברי הארגון להודיע ש"אינם שובתים". בהודעה שנמסרה לכל חברי הארגון במדעי הרוח על-ידי אגף משאבי אנוש של האוניברסיטה נכתב "נבקש להביא לידיעתכם את הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר בדבר אי זכאות לתשלום שכר בגין שביתה מלאה ותשלום שכר חלקי בלבד ("שכר ראוי") בגין שביתה חלקית. לפיכך, ישולם שכר מלא אך ורק לחברי סגל אשר יודיעו בציון שם מלא ותעודת זהות, כי אינם משתתפים בשביתה, מלאה או חלקית, בשום צורה שהיא ויבצעו את עבודתם במלואה". ההנהלה עוד הוסיפה איום שאינו חוקי – לנכות משכרם של המרצים שלא ישבתו: "על חברי הסגל לשלוח הודעה גם אם אינכם משובצים להוראה ביום השביתה".

עוד בנושא: https://zoha.org.il/130531/