ארגונים חברתיים: תנאי הכרחי לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית – הפרדתה מהפרטית

"תנאי הכרחי לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית – הפרדתה מהפרטית", כך נאמר בנייר עמדה של רופאים לזכויות אדם (רל"א), האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה שהוגש והוצג בפני ועדת אש – הוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל ואסדרת מערכת הבריאות הציבורית והפרטית. לדברי הארגונים במערכת הבריאות בישראל קיימת מגמה, שאינה חדשה, של טשטוש מסוכן בין הציבורי לפרטי.

בית חולים בילינסון, אחד משני בתי החולים של מרכז רפואי רבין (צילום: ויקיפדיה)

 

מומחים לבריאות הציבור מתריעים על הבעיה ועל הסכנות הטמונות בה כבר שנים ו"יש לומר בבירור: נוסף על הפגיעה הקשה בעקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית שעליהם רבות מושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, על העמקת הפערים והפגיעה בחלשים ביותר, ועל חוסר היעילות של המערכת הפרטית – הערבוב בין רפואה ציבורית לפרטית בישראל הוא הרסני לעצם קיומה של המערכת הציבורית", נאמר במסמך.

בישראל היחס בין המימון הפרטי לציבורי בהוצאה הלאומית על בריאות הוא של כ-64% מימון ציבורי לעומת כ-36% מימון פרטי – רחוק מהממוצע במדינות הקפיטליסטיות המפותחות החברות בארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי (ה-OECD) העומד על כ-74% מימון ציבורי, על פי נתונים שפורסמו ערב מגפת הקורונה.

בישראל שיעור המחזיקים בביטוח בריאות משלים של קופות החולים גבוה מאוד ועמד בממוצע על 77% בשנת 2020, ורוב משקי הבית בעשירונים העליונים מחזיקים בנוסף גם בביטוח בריאות מסחרי שמספקות חברות הביטוח. ליותר ממחצית מהאוכלוסייה יש גם ביטוח מסחרי וגם ביטוח משלים. "נתונים אלה מצביעים על מדיניות מכוונת המעודדת את הציבור להסתמך על הביטוחים הפרטיים – ובמיוחד הביטוחים המשלימים – כפתרון קבע לתת-התקצוב של המערכת הציבורית", ציינו מחברי המסמך.

לדברי הארגונים, אי אפשר להבטיח את קיומה של מערכת בריאות ציבורית טובה וחזקה כאשר יש זליגה של משאבים וכוח אדם מהמערכת הציבורית לפרטית, וכאשר גופי הבריאות הציבוריים מפעילים גם שירותים פרטיים ומונעים משיקולים מסחריים. כדי למנוע את המשך הכרסום במערכת הציבורית, שעלול בסופו של דבר למוטט אותה סופית, יש למתוח קו גבול ברור וחד: ההפרדה בין המערכת הפרטית לציבורית חייבת להיות מוחלטת ולא מתפשרת.

מרל"א נמסר "בנייר אנו קוראים למשרד הבריאות לשנות את המצב הקיים כיום של טשטוש וערבוב בין מערכת הבריאות הציבורית לפרטית, וכן לרסן את הרפואה הפרטית ולצמצם את היקפה. המצב הנוכחי מזיק מאוד למערכת הציבורית וגורם לזליגת כוח אדם ומשאבים ממנה לפרטית. עד כה, הניסיונות שעשה המשרד להסדרה ופיקוח היו מוגבלים ולא נשאו פרי".

א"נו מאמינים שבתחום הבריאות הפתרון – הן מבחינה כלכלית והן מוסרית – חייב להיות הפרדה חדה ובלתי מתפשרת בין הציבורי לפרטי. בין היתר אנו מציעים לבטל את הביטוחים המשלימים ולהטמיע בסל הציבורי את השירותים החיוניים הכלולים בהם, כולל מתן אפשרות בחירת רופא; לאסור על קופות החולים להחזיק בבתי חולים פרטיים; ולאמץ מודל העסקה חדש שבו המועסקים במערכת הציבורית לא יוכלו לעבוד במקביל ברפואה פרטית. שינויים אלה הכרחיים כדי להבטיח מערכת בריאות ציבורית חזקה ושוויוני", הדגישו.

 

לעיון בנייר העמדה:

https://adva.org/wp-content/uploads/2022/05/Ash-Committee-paper.pdf