אלפי מרצים באוניברסיטאות חתמו על הודעת גינוי למדיניות ממשלת הימין ושוקלים לשבות

אלפי מרצים בכל האוניברסיטאיות חתמו על עצומה נגד ההפיכה המשטרית ופועלים להקמת תנועות להגנה על הדמוקרטיה בקמפוסים ברחבי הארץ. חלק מהם אף חברים בסנאטים של המוסדות האקדמיים ופועלים לכינוסם על מנת לתת ביטוי למערכה הרחבה נגד שלטון הימין.

בגילוי הדעת העומד להתפרסם נאמר "חברות וחברי סגל המחקר וההוראה באוניברסיטאות, מביעים את דאגתנו העמוקה לנוכח יוזמות הממשלה לפגיעה אנושה בדמוקרטיה ובעצמאותה של מערכת המשפט בישראל. במגילת העצמאות נכתב כי 'מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות'.  מתן כוח דורסני לממשלה ולכנסת ללא מערכת משפט חזקה ועצמאית יעמיד עקרונות אלו בסכנה".

לדברי המרצים "בעקבות הפגיעה המתוכננת בדמוקרטיה, ייפגעו קשרי המדע, שיתופי פעולה עם חוקרים ברחבי העולם וכן השקעות במחקר מקרנות בינלאומיות. בעולם גלובאלי, ישראל, במתכונתה החדשה, תתקשה להתחרות על מיטב המוחות. בהמשך, תידרדר איכות המחקר וההוראה ותיפגע ההכשרה של מהנדסים, מדענים, רופאים, אנשי רוח וחברה. כך קרה לאחרונה בפולין ובהונגריה, שם הפגיעה במערכת המשפט אפשרה פוליטיזציה של האוניברסיטאות, הובילה לסנקציות כלכליות של גופי מחקר בינלאומיים ולפגיעה חמורה ומיידית במצוינות האקדמית".

"הפגיעה המתוכננת חייבת להדאיג כל אזרח במדינת ישראל השואף לחיות בחברה דמוקרטית מתוקנת, ברוח עקרונות מגילת העצמאות. אנו, האוחזים במגוון דעות פוליטיות, מתנגדים בתוקף לצעדים שמשמעותם שינוי מן היסוד של שיטת המשטר בישראל. ניצול רוב פרלמנטרי רגעי לרמיסה של עקרונות וכללי המשחק הדמוקרטיים מהווה סכנה מוחשית לעתיד המדינה", הדגישו.

יצוין שבאוניברסיטת תל-אביב לבדה כ-1,200 מרצים חתמו על גילוי הדעת – 80% מהם אנשי הסגל הבכיר. עוד פועלים המרצים ליצירת שיתוף פעולה עם מחאת הסטודנטים, להרחבת מעגל המחאה לכל הקהילות בהשכלה הגבוהה ולהצטרפות למטה המאבק הציבורי, ששותפים לו ארגונים ותנועות רבות בחברה ובמשק; ואף שוקלים להכריז על שביתות בקמפוסים השונים.

כמו כן, לקראת ההפגנות שיתקיימו בערים הגדולות במוצאי שבת הקרוב הם ידפיסו חולצות שעליהן כיתוב המזהה אותם כמרצים באוניברסיטאות כדי לחבור כקבוצה גדולה למחאת הסטודנטים שכבר בלטה בנוכחותה בהפגנה ההמונית שנערכה בסוף השבוע האחרון ברחוב קפלן בתל-אביב.

יצוין שוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) פרסם אתמול (שני) הודעת גינוי למדיניות ממשלת הימין כי לדבריו היא עלולה להביא לפגיעה אנושה באקדמיה הישראלית" והדבר יגרום לפגיעה ארוכת טווח בביטחון ובכלכלה של ישראל". ועד ראשי האוניברסיטאות כולל את אוניברסיטאות המחקר הציבוריות בישראל: האוניברסיטה העברית, תל אביב, הטכניון, חיפה, בר אילן, בן גוריון, מכון ויצמן, האוניברסיטה הפתוחה והמוסד שהוקם על ידי המפקד הצבאי בהתנחלות אריאל בשטחים הפלסטינים הכבושים. יו"ר הוועד הוא פרופ' אריה צבן הוא נשיא בר אילן.

הנשיאים והרקטורים של אוניברסיטאות מחקר כתבו כי "הפגיעה באקדמיה עלולה להתבטא בבריחת מוחות ובכך שחברי סגל יהססו להצטרף לשורותינו; שסטודנטים, תלמידי מחקר, בתר-דוקטורנטים ועמיתים בינלאומיים לא יגיעו לארץ; שתוגבל הגישה שלנו לקרנות מחקר בינלאומיות; שתעשיות זרות ימשכו ידיהן משיתוף פעולה עם האקדמיה הישראלית; ושנודר מקהילת המחקר והחינוך הבינלאומית. לכל אלו צפויה להיות השפעה מרחיקת לכת וארוכת טווח על ביטחונה, משקה וחוסנה החברתי של מדינת ישראל".

בגילוי הדעת נאמר עוד: "אנו קוראים לממשלה ולכנסת לשמור על ערכי היסוד של מגילת העצמאות, ובפרט לשמור על זכויות מיעוטים, ועל כבודו של אדם באשר הוא. אנו קוראים לממשלה ולכנסת להימנע משינוי חוקתי מהיר ללא שיח פרלמנטרי וציבורי כן ומשמעותי על הנושאים השנויים במחלוקת ועל השפעתם על הביטחון, על הכלכלה ועל החברה בישראל. אנו מתריעים מפני הליך בלתי מבוקר וקוראים ליישם שינויים, אם יוחלט לבצעם, בהדרגה ובשלבים כדי להבטיח תוצאות בשלות שיטיבו עם מדינת ישראל ואזרחיה".

עוד מביעים הנשיאים והרקטורים "דאגה עמוקה מן הפילוג והקיטוב בחברה הישראלית ומתהליכים שעלולים להביא לפגיעה של ממש בחוסנה הלאומי וביציבותה של מדינת ישראל".

עוד בנושא: https://zoha.org.il/118469/