אלף מרצים במוסדות להשכלה גובהה מוחים: ההנהלות הוציאו עובדים לחל"ת שלא בצדק

אלף חברות וחברי סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ חתמו בימים האחרונים על עצומת מחאה נגד הוצאתם לחופשה כפויה של עובדים רבים במוסדות האקדמיים, שנובע מלחץ שהופעל על ידי משרד האוצר. לדבריהם "ההסדר הינו בלתי סביר בעליל. הוא אינו ממלא אחר תכלית ההסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה לבין ההסתדרות, שעיקרו הסדרת ההעסקה בשל 'הגבלות משמעותיות בין היתר על פתיחת מקומות עובדה וכן על התייצבות של עובדים במקום עבודתם לצורך צמצום ההדבקה והתפשטותה' , כמו גם 'חשיבות השמירה על בריאות הציבור כמו גם על בריאות העובדים'; הוא אינו רואה את עובדי המוסדות האקדמיים כקהילה אחת שלמה שמטרתה קידום ההשכלה האקדמית והמחקר, פעילות חיונית מאין כמותה בעת הזו למשק הישראלי; והוא מוביל לפגיעה בזכויותיהם של העובדים החלשים ביותר במוסדות האקדמיים".

עובדי קבלן בקמפוסים היו הראשונים שהוצאו לחל"ת. בצילום: חברי חד"ש באוניברסיטת ת"א במחאה למען העסקה ישירה בקמפוס (צילום: המאבק להעסקה ישירה באונ' תלאביב)

לדברי המרצים העובדים שהוצאו לחופשה בכפייה נאלצים להשתמש בימי החופשה שצברו במשך השנים בעוד הם מוצאים לחופשה זו בכפייה או להישען על דמי אבטלה הנמוכים משכרם "וחשוב לא פחות, הוצאת עובדים אלה לחופשה הן בהתנהלות שוטפת במהלך הסמסטר והן – מזיקה לפעילות החיונית של המוסדות האקדמיים לקידום המחקר, פעילות שחלק ניכר ממנה יכול להתבצע ללא הגעה פיזית למקום העבודה".

יצוין שעל פי המבוא להסכם הקיבוצי "לנוכח הנסיבות החריגות שנוצרו ביקשו הצדדים למצוא פתרונות לעובדים שנאסר עליהם להגיע לעבודה ואינם יכולים להמשיך לעבוד במתכונת עבודתם הרגילה לאור המגבלות שהוטלו עליהם ועל מעסיקיהם" ההסכם קובע כי עובדים שאינם חיוניים יוצאו לחופשה. עובד חיוני מוגדר כ"עובד אשר המנהל קבע לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות הדין כי הוא נדרש לעבודה". אך בפועל, פררוגטיבה זו לא נשארה בידי המנהלים של אותם העובדים, אלא היא מוכפפת ללחצים שמופעלים על ידי משרד האוצר אשר דורש כי עובדים רבים יוצאו לחופשה. כפייה של יעד אחוזי שרירותית מפקיעה מאוניברסיטאות ומהמכללות את הזכות הניהולית לאתר דרכים להמשך פעילות מיטבי בקיומה של הוראה מרחוק ,במחקר (כולל מחקר הממומן על ידי קרנות מקומיות ובינלאומיות) ,בטיפול בסטודנטים ובסטודנטיות ובהערכות לשנת הלימודים הבאה. "התנהלות זו מהווה פגיעה קשה בעצמאות ובתפקוד האקדמיה בישראל", הדגישו.

ההוראה והמחקר במוסדות האקדמיים משלבת ביום יום קבוצות שונות של עובדים אשר תלויים זה בזה סגל אקדמי על רבדיו השונים, וסגל מנהלי. ה"הסכם אינו רואה את עובדי המוסדות האקדמיים כקהילה – אחת שלמה שמטרתה הנה שימור וקידום ההשכלה האקדמית והמחקר, פעילות חיונית מאין כמותה בעת הזו למשק הישראלי; והוא פוגע דווקא בעובדים החלשים יותר במערכת ללא תלות במידת חיוניותם וההתכנות של המשך עבודתם גם בעתות המשבר", נאמר עוד בעצומה.