אונ' בן גוריון: שירותי אינטרנט לסטודנטים בכפרים הלא מוכרים ושכר לימוד בתשלומים

"אחר מעקב רציף, אוניברסיטת בן גוריון החלה לספק אינטרנט לסטודנטים מהכפרים הלא מוכרים בנגב ללא צורך להגיע לאוניברסיטה, מה שאיפשר להם לימוד מרחוק בדומה לשאר הסטודנטים", כך מסרה היום (חמישי) מרח אגבאריה, פעילת תא חד"ש באוניברסיטה ורכזת המחלקה לסטודנטים ערבים באגודת הסטודנטים. היא הוסיפה "זה היה לאחר שהאוניברסיטה סיפקה להם פתרונות ראשוניים על ידי פתיחת חוות מחשבים באוניברסיטה והמעונות על מנת להשלים את השכלתם".

יצוין שחד"ש סטודנטים תיאמה את המשך המעקב אחר הנושא עם אגודת הסטודנטים ויחידת הסטודנטים הערבים "על מנת להשיג את כל הדרישות, ובראשן דרישותינו ביחס לשכר הלימוד ומעונות הסטודנטים". האוניברסיטה גם הודיעה כי תימנע מנקיטת צעדים כלשהם נגד סטודנטים המאחרים לשלם עקב קשיים כלכליים. הנהלת האוניברסיטה קראה לסטודנטים להגיע למשרדיה כדי להסדיר את האפשרות לחלק את התשלום האחרון לכמה תשלומים.

בעקבות מעבר המוסדות להשכלה גבוהה להוראה מרחוק, פנו סטודנטים וסטודנטיות ערביםבדואים, תושבי כפרים בלתי מוכרים בנגב, להנהלת אוניברסיטת בן גוריון והתריעו מפני הפגיעה בלימודיהם בשל המעבר להוראה מקוונת. גם תא חד"ש באוניברסיטת בן גוריון ויו"ר חד"ש סטודנטים הארצית, טארק יאסין, שיגרו מכתבים דומים להנהלת האוניברסיטה.

ארגון האקדמאים מן השמאל, "אקדמיה לשוויון", הצטרף לפנייתם ומסר: "ככל אסון טבע, מגפת הקורונה טיבה שהיא מחריפה אפליה ואישוויון קיימים ומטילה עומס בלתי פרופורציוני דווקא על אוכלוסיות מוחלשות. הכפרים הבלתי מוכרים בנגב הם דוגמה מובהקת לסכנה זו. כפרים אלה קיימים ברובם מלפני קום המדינה באזור 'הסייג' שיועד ל'ריכוז' הבדואים בצפוןמזרח הנגב. מדיניות זו לוותה באיסורים דרקוניים על בנייה והתיישבות קבע, וכתוצאה ממנה צמחו כפרים רבים שאינם מוכרים בידי רשויות המדינה ואינם זוכים לשירותים מינימליים מידיה, כולל תשתיות יסוד. במהלך השנים חלו שינויים מועטים במצב זה, ומצוקת תושבי הכפרים הללו נותרה כשהייתה".

כמו כן נמסר מ"אקדמיה לשוויון": "אוניברסיטת בןגוריון מחויבת לפיתוח הנגב לטובת כלל תושביו, וחלה עליה החובה להבטיח, גם לעת מתן פתרונות זמניים למגפת הקורונה, שפתרונותיה לא יוסיפו על מצוקת הסטודנטים הבאים בשעריה ועל איהשוויון המובנה בקרב אוכלוסיות הנגב. אנו מודעים לפעולות וליוזמות שונות בעניין זה באוניברסיטה ומברכים על כך. עם זאת, אנו רואים לנכון להצטרף לדרישתם המוצדקת של הסטודנטים והסטודנטיות תושבי הכפרים הבלתי מוכרים. על האוניברסיטה להבטיח שלימודיהם לא ייפגעו כתוצאה מן הנסיבות שנוצרו".

עוד בנושא: בגיליון "זו הדרך" האחרון (עמ' 6):

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2020/03/G13_2020.pdf