אדם, טבע ודין: דרושים מי שתייה באיכות ראויה

בעקבות זיהום המעיינות של חברות המים מינרלים, פנתה אדם טבע ודין במכתב לשר להגנת הסביבה, לשר התשתיות ולשר הבריאות בדרישה ליישם במהרה את תקנות ועדת עדין ולפעול לאלתר לניקוי הזיהום מבארות מי השתייה.

עו"ד נעמה אלעד מאדם טבע ודין אומרת כי זיהום מי המעיינות של חברות המים המינרלים בישראל, מחדד את הדרישה לפעול להבטחת איכות ראויה של מי שתייה. "הזיהום בשני המעיינות המספקים מים מינרליים ממקורות שונים, ממחיש שוב את אוזלת היד המתמשכת בהגנה על מקורות המים הטבעיים של מדינת ישראל מפני זיהום. יש להוביל לשינוי מיידי במצב כדי להבטיח מי שתייה לתושבי מדינת ישראל באיכות ראויה, בהתאם לתקינה המקובלת בעולם ובכדי להחזיר לתושבים את האמון במי השתייה המסופקים לבתים."

עו"ד אלעד מציינת כי בכדי לשפר את המצב הקיים היום, על משרדי הממשלה לפעול במספר תחומים מרכזיים: יש לעגן לאלתר בחקיקה תקני איכות מי שתייה בהתאם להמלצותיה של ועדת עדין. לא יתכן שמדינת ישראל ממשיכה להסתמך על תקן מיושן בן למעלה מעשור ויש לפעול למניעת זיהום מקורות המים הטבעיים. למרות שהחוק מקנה למנהל רשות המים והשר להגנת הסביבה, כלים אפקטיביים למנוע זיהום מים ולשקם מקורות מים מזוהמים, הרשויות ממעטות ליישמו הלכה למעשה.על פי נתוני רשות המים, בין השנים 1997-2007, נסגרו 219 בארות על-ידי משרד הבריאות בגלל זיהום מים לעומת 60 צווים בלבד לתיקון המעוות לגורם המזהם לנקות את הזיהום, שהוציא מנהל רשות המים בין השנים 1999-2007. במכתב שנשלח לשרים, נדרש משרד הבריאות לקבוע תקני איכות למי שתייה ולבצע פיקוח על אספקת מי שתייה ואיכות נאותה לכל האוכלוסייה ובאופן שלא יפגע בדורות הבאים; משרד התשתיות נדרש לנקוט בצעדים לטיהור מקורות המים הטבעיים באיכות מי שתייה; המשרד להגנת הסביבה נדרש לפעול לקיומם של תנאים סביבתיים נאותים (איכות מים) לכלל התושבים.


עוד על הבג"צ שהגשנו על אי ישום המלצות ועדת עדין