רופאים בקופ"ח לאומית נדרשים לוותר על ההסכם הקיבוצי

 רופאים בקופ"ח לאומית נדרשים באחרונה לוותר על ההסכם הקיבוצי. הנהלת הקופה מסרה למספר רב של רופאים ברחבי הארץ טופס ובו נכתב "אני הח"מ מצהיר בזאת כי הוצע לי על ידי מעסיקתי, קופת חולים לאומית, לעבור לעבוד על בסיס ההסכם הקיבוצי מחודש אוגוסט 2011 אשר נחתם בים לאומית שירותי בריאות לבין ההסתדרות הרפואית בישראל". ובהמשך באה הדרישה "לאחר שבנחתי את ההצעה על כל השלכותיה החלטתי כי אני מעוניין להמשיך להיות מועסק על בסיס ההסכם האישי עליו אני חתום כפי שיעודכן מעת לעת ומוותר על כל הזכויות אשר הוקנו לי מכוח ההסכם הקיבוצי על כל המשתמע בכך".

 

נוסח מכתב הוויתור הגיע לידי רופאים פעילי חד"ש בהסתדרות הרפואית (הר"י) והם מסרו "שאסור לוותר על עקרון ההסכם הקיבוצי. מדבור בצעד בריוני נפסד מצד ההנהלה המעוניינת להמשיך ולהעסיק רופאים בתת-תנאים". עוד הם מסרו שיעבירו את תוכן המכתב לראשי הר"י כדי לקנוט בצעדים. יצוין שההסכם הקיבוצי הושג בתום השביתה שהחלה ב-5 באפריל 2011 והסתיימה ב-25 באוגוסט. השביתה נערכה תחת הסיסמא: "להציל את הרפואה הציבורית בישראל".