עיצומים ומחאות בבתי"ח, במעבדות וגם של המורים והעו"סים: לשביתה כללית במגזר הציבורי

שביתות, עיצומים וצעדים ארגוניים הוכרזו בחודש האחרון, בייחוד בשירות הציבורי. הדגש מושם בצמד המילים "משרתי ציבור", שנבצר מהם לשרת אותו.…