תכנית הכשרה צבאית באוניברסיטה העברית: אקדמיה לשוויון נגד מיליטריזציה של ההשכלה הגבוהה

האוניברסיטה העברית זכתה לאחרונה במכרז לקיום תכנית הכשרה צבאית–אקדמית ("חבצלות") בקמפוס האוניברסיטה ובתכניותיה האקדמיות. היא עומדת לממש אותו בחודשים הקרובים.…