88% מהציבור רוצה שהמדינה תספק את השירותים המסופקים ע"י הביטוחים המשלימים

סקר של רופאים לזכויות אדם (רל"א) שפורסם בסוף השבוע חושף כי בניגוד לעמדת הפוליטיקאים מן הימין ולבכירי האוצר רוב הציבור בישראל מעוניין להעלות את מס הבריאות שהוא משלם, עלמנת ששירותי הבריאות בישראל יינתנו באופן שוויוני לכלל המבוטחים במערכת הבריאות הציבורית.

2019-02-02_150148

לפי הממצאים, 88% מהציבור מעוניינים שהמדינה תספק את השירותים המסופקים ע"י הביטוחים המשלימים במסגרת סל הבריאות הממלכתי, ולצורך זה 73% מהם אף היו מוכנים להעלות את מס הבריאות שהם משלמים באחוז נוסף בכדי לקבל את אותם שירותים. עוד עולה מהסקר שרוב מוחץ (88%) מהציבור, מייחס חשיבות לכך ששירותי הבריאות בישראל יסופקו באופן שוויוני.

לדברי רל"א "הביטוחים המשלימים הם אחד הגורמים העיקריים שאחראיים להסטה של משאבים – כלכליים וכוח אדם – מהמערכת הציבורית לפרטית, ולהמשך החלשתה של המערכת. הם הפכו בפועל למס עקיף, שחלקים גדולים בציבור לא נהנים ממנו בכלל – בין אם בשל קושי בתשלום השתתפות עצמית, או בשל פערים במימושים בשל היעדר שירותים בפריפריה".

המודל שמציעה רל"א הטמעה חלקית של הביטוחים המשלימים בסל הציבורי (במיוחד של שירותים מהותיים כמו בחירת מנתח, חוות דעת שנייה ועוד), כשהמקור התקציבי לכך צריך להיות העלאה של מס הבריאות באחוז אחד. "על הפוליטיקאים להבין את מה שהציבור מבין מצבה של מערכת הבריאות הציבורית מחייב הוספת תקציבים וצעדים דרסטיים שיחזירו את החוסן למערכת הבריאות ולציבור כולו – בכלל זה הטמעת הביטוחים המשלימים בסל הבריאות הציבורי".