תם סכסוך העבודה בקצא"א; נחתם הסכם לנהגי המועצות האזוריות

לאחר מאבק ארוך ועיקש שנהלה ההסתדרות במרחב אשקלון נחתמו הסכמים עם הנהלת חברת קו צינור אילת-אשקלון (קצא"א) ומשרד האוצר השומרים על זכויות מאות עובדי חברת קצא"א. בעקבות פקיעת חוק הזיכיון, שמכוחו פעלה חברת קצא"א, חוקקה ממשלת ישראל חוק חדש להסדרת פעילות החברה.

2019-04-10_184801

במסגרת זו ניהלה ההסתדרות על מנת למנוע פגיעה בזכויות מאות עובדי חברת קצא"א הפרוסים בכל הארץ ובעיקר באזור אשקלון ואילת. העובדים עמדו בפני פתיתת שביתה ללא הגבלת זמן בחודש האחרון.

במסגרת ההסכמים שנחתמו, נשמרו זכויותיהם של עובדי החברה והם זכו להמשך ביטחון תעסוקתי וכלכלי במסגרת העבודה תחת החוק החדש והחברה החדשה שהוקמה מכוחו.

הסכם נוסף נחתם בין ההסתדרות, מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי ופורום שלוש הערים הגדולות לשיפור תנאי השכר של כ-450 נהגי "האוטובוסים הצהובים" של המועצות האזוריות ברחבי הארץ, וכן להגדלת השתתפות המעסיק במועדון ההטבות "שלך" לעובדי הרשויות המקומיות.

ההסכם מאריך את תוקף ההסכמים הקיימים עד לסוף שנת 2023 אך כולל בתוכו מספר שינויים המשפרים באופן ניכר את תנאי שכרם של הנהגים, המסיעים מדי יום עשרות אלפי תלמידים ממושבים, קיבוצים וישובים אחרים מצפון ועד דרום.

כחלק מההסכם יקוצר בחצי משך השהייה של הנהגים בדרגת השכר התחתונה (דרגה 7) לשנה בלבד. כמו-כן, כל הנהגים יקבלו תוספת שכר ענפית בסך 10% החל ב-1.1.2019 וכן מענק חד-פעמי בסך 2,000 שקל בגין שנת 2018. בנוסף יעודכן ל-390 שקל בשנה גובה השתתפות המעסיק במועדון ההטבות "שלך", המיועד לכלל עובדי הרשויות המקומיות המיוצגים על-ידי הסתדרות המעו"ף.