תאונות בענף הבניין: קבלנים עם עבירות בטיחות לא יוכלו לגשת למכרזי המדינה

קבלנים שבאתריהם התגלו ליקויי בטיחות חמורים שהביאו לסגירת האתרים, או שבאתריהם נהרגו או נפצעו באופן קשה עובדים כתוצאה מאי עמידה בהוראות הבטיחות יושעו ממאגר הקבלנים הממשלתי למשך שנה. במהלך שנה זו לא יוכלו להשתתף במכרזי בנייה ממשלתיים. כך קובעים קריטריונים חדשים, שהוסיף היום (חמישי) אגף החשב הכללי במשרד האוצר למאגר הקבלנים הממשלתי.

2019-01-31_192315

עובד מסכן את חייו באתר בנייה (צילום: הפורום למניעת תאונות עבודה)

הקריטריונים החדשים ייכנסו לתוקף החל מעוד כשבועיים ב-15 בפברואר. כפי שנקבע, קבלן, שניתנו לו שני צווי הפסקת עבודה או יותר במהלך שנה, יושעה למשך שנה ממאגר הקבלנים הממשלתי. במהלך תקופת ההשעיה, הוא יפסיק להיות קבלן מוכר ולא יהיה רשאי להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, או לחתום על חוזה ביצוע בהתאם לזכייה במכרז.

הקבלן שיושעה יהיה רשאי לבקש אישור כקבלן מוכר מחדש רק בתום תקופת ההשעיה. עוד נקבע כי קבלנים שיבקשו מעתה להיכלל במאגר הקבלנים הממשלתי, יידחו על הסף אם ניתנו להם שני צווי הפסקת עבודה ומעלה במהלך שנה עד למועד הגשת הבקשה.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר כי "מדובר בצעד נוסף במאבק להגברת הבטיחות בענף הבנייה, אחד המאבקים החשובים שהובילה ההסתדרות בשנים האחרונות. המדינה הכירה בחובתה ובאחריותה להסדיר את הנושא, אך תפקידנו לוודא שההסכמות שהגענו אליהן אכן מתבצעות בשטח ומביאות לשיפור בנושא הבטיחות. הסנקציות נגד קבלנים, אשר באתריהם התגלו ליקויים חמורים, ייטיבו בסופו של דבר עם הענף, אשר רובו ככולו מורכב מבעלי מקצוע שהבטיחות היא נר לרגליהם".