שיעור האבטלה בישראל קפץ ל-16.5%; חצי מיליון נרשמו בשירות התעסוקה; הסכם במגזר הציבורי

לפי נתוני שירות התעסוקה, שיעור האבטלה בישראל מסתכם כעת ב-16.5%, בהשוואה לשיעור של כ-4% לפני משבר הקורונה. מאתמול (שבת) ב-18:00 ועד הבוקר ב-06:00 נרשמו עוד 8,050 עובדים באתר האינטרנט של השירות, כך שבמצטבר מדובר ב512 מצטרפים חדשים החל מתחילת מארס.

משרדי הממשלה בקריית הממשלה בירושלים (צילום: ויקימדיה)

יצוין שבמהלך סוף השבוע האוצר וההסתדרות חתמו על הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של המגזר הציבורי בשעת חירום. במסגרת ההסכם, שעליו חתמו הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר קובי בר נתן, ויו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, עובדים שאינם מוגדרים כחיוניים, ישהו בבתיהם על חשבון ימי החופשה שלהם. תוקף ההסכם ממועד כניסתן לתוקף של התקנות לשעת חירום, הבוקר, 22 במרץ 2020, ועד ליום חמישי, 16 באפריל 2020.

ההסכם יחול על עובדי המדינה, הרשויות המקומיות, המועצות הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, וגופים נוספים, והוא מבחין בין עובד חיוני כפי שנקבע על ידי מנהלו או על פי דין הנדרש להמשיך את עבודתו, לבין עובד רגיל שאינו מוגדר כחיוני והתבקש שלא להתייצב במקום עבודתו, אלא להישאר בביתו. "לנוכח הנסיבות החריגות שנוצרו, ביקשו הצדדים למצוא פתרונות לעובדים שנאסר עליהם להגיע לעבודה ואינם יכולים להמשיך לעבוד במתכונת עבודתם הרגילה", נכתב בהסכם".

ההסכם קובע כי בתקופה המדוברת, עובדים שאינם מוגדרים כחיוניים, ישהו בבתיהם על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם. עובדים שאין להם יתרה חיובית של ימי חופשה, ישהו אף הם בחופשה ויקוזזו להם ימי חופשה עתידיים להם יהיו זכאים לאחר תום ההסכם. עוד נקבע כי ההסתדרות והמעסיקים יקימו קרן ימי חופשה משותפת, כדי לסייע לעובדים שאין ברשותם ימי חופשה מספיקים, וזאת מתוך עקרון של ערבות הדדית ובהתאם לכללים שיעוגנו בהסכם קיבוצי עתידי. לגבי מקומות עבודה שלגביהם נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד פסח: נקבע כי לא יחול שינוי מכוח ההסכם הנוכחי לגבי החופשה המרוכזת, לרבות בנוגע לחיוב מאזן ימי החופשה. באשר למורים המועסקים במגזר הציבורי, נקבע כי המעסיק יהיה ראשי לקרוא להם בתקופה זו.