שוחררה סרבנית הכיבוש גור-גולן לאחר שישבה כמעט 100 ימי כלא צבאי

סרבנית המצפון נועה גורגולן השתחררה השבוע לאחר כמעט 100 ימי כלא צבאי, בפטור שניתן עלידי ועדת איהתאמה לצבא בשל ״התנהגות רעה וחמורה״. עם שחרורה מהכלא אמרה גורגולן: "אחרי תשעים ושמונה ימים בכלא הצבאי, אני יוצאת היום בראש מורם, גאה בהתנהגות ״הרעה והחמורה״ שניתנה לי. אני שמחה על החופש שהוחזר לי והאפשרות להמשיך בעשייה למען חברה צודקת ושוויונית יותר בדרכים האזרחיות. אני מקווה שסרבני מצפון עתידיים, בין אם חילונים או חרדים, לא יצטרכו לשבת יום אחד בכלא על מנת להוכיח את אמונותם. בנימה זו, אני מקווה שהצבא ידע גם לכבד את בקשותיהם של הדס טל ואופיר אברבוך, ומאחלת להם שחרור מהיר".

2

סרבני המצפון הדס טל (18, קיבוץ יפעת) ואופיר אברבוך (18, צופית) נמצאים כעת בין כליאות, לאחר שריצו במצטבר 60 ימים ו-150 ימים, בהתאמה. השניים מלווים עלידי מסרבות – רשת סרבנות פוליטית התומכת בסרבני וסרבניות מצפון.