רוצים להפריט את שירותי החוף: ההסתדרות והמצילים דורשים צו מניעה נגד עיריית קריית ים

מצ

ההסתדרות במרחב חיפה ושלושה מצילים עובדי עיריית קרית ים – פרוספר אשר, רומן ז'ורבסקי ואיתן חרמון – הגישו היום (ראשון) בקשת צד בסכסוך קיבוצי ובקשה לצווי מניעה זמניים וקבועים בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נגד עיריית קרית ים ומרכז השלטון המקומי בישראל' כך מסר המקומון "כלבו".

חוף קריית ים (צילום: עיריית קריית ים)

בבקשתם טוענים ההסתדרות והמצילים כי "עניינה של בקשת צד זו בכוונת עיריית קריית ים; ב"כ לבצע הפרטה מלאה על עבודת ההצלה בחופים שבתחום שיפוטה והעברתם לידי קבלן חיצוני… התנהלות המשיבה עומדת בניגוד מוחלט להוראת סעיף 8 להסכם קיבוצי הכללי שנחתם ב-21 ביולי 2009 בין מרכז השלטון המקומי בישראל בשם הרשויות המקומיות החברות בו לבין ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, אשר מעגן את ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים בעניין שכרם ותנאי עבודתם של המצילים. הוראות אלו מחייבות את המשיבה להעסיק מצילים בחופים שבתחום אחריותה כעובדים מן המניין בהעסקה ישירה ושלא באמצעות קבלן".

מהסתדרות נמסר ש"עיריית קריית ים החליטה לאחרונה להביא לידי סיום את העסקתם של מצילי העירייה, ובכוונתה להתקשר עם קבלן חיצוני ולהפסיק את העסקת העובדים כמצילים. פעולה זו פוגעת אנושות בזכויותיהם של העובדיםההסתדרות במרחב חיפה פנתה למנכ"ל העירייה יניב שנקר והודיעה כי בכוונתה למנוע את רמיסת זכויות העובדים וכי התקשרות זו אינה חוקיתבתגובה לפנייה מסרה הנהלת העירייה למצילים במיידית הזמנות לשימוע לפני ועדת פיטוריםלנוכח התנהלות העירייה ורמיסת זכויות העובדים הגישה ההסתדרות לבית הדין לעבודה בחיפה בקשה לצו מניעה נגד כוונת העירייה. יודגש כי התקשרות עם קבלן כוח אדם מהווה מיקור חוץ שאינו אותנטי ונוגדת את ההסכמים הקיבוציים".