קו לעובד: מעסיקים פוגעים בשכרם של רוב העובדים התאילנדים בחקלאות

יותר משנישליש מתוך כ-400 עובדי החקלאות התאילנדים שפנו אשתקד לארגון "קו לעובד" לאורך דיווחו כי לא קיבלו שכר מינימום כחוק ו-72% דיווחו כי לא קיבלו שכר בגין עבודה בשעות נוספות. בארגון קו לעובד, העוסק בסיוע וליווי מהגרי עבודה ועובדים, מציינים כי מרבית העובדים התאילנדים בענף החקלאות אינם מקבלים את זכויותיהם הסוציאליות כחוק ונעדרים כתובת ברורה לפנות אליה. עלפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה הועסקו בישראל, נכון לסוף שנת 2018, יותר מ-22 אלף עובדי חקלאות מתאילנד.​

עובדים תאילנדים בישראל (צילום: קו לעובד)

כמו כן, בארגון יזמו שורה של סקרים אינטרנטיים, באמצעות עמוד פייסבוק ייחודי הפונה לעובדי החקלאות התאילנדים בישראל. אחת השאלות הציגה בפני העובדים את שכר המינימום הקבוע בחוק הישראלי ושאלה האם הם מקבלים אותו. מתוך 1,300 עובדים שהשיבו לשאלה זו, 83% ציינו כי אינם מקבלים את שכר המינימום כחוק. על השאלה האם אולצו איפעם לעבוד 7 ימים בשבוע, השיבו 48% מבין 488 עובדים בחיוב ו29% מתוך 200 משיבים ציינו כי חייבו אותם לעבוד גם בשעה שהיו חולים. על השאלה "האם נפגשת איפעם עם גורם ממשלתי לבדיקת המעסיק שלך?" השיבו 95% מבין 734 עונים כי מעולם לא פגשו גורם אכיפה ממשלתי במקום עבודתם.

"לא מכבר שמענו על כוונת פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי לראש הממשלה, לפגוע בזכויות מהגרי העבודה ובשכרם", מסרו בארגון קו לעובד, בהתייחס להצעתו של שמחון להחריג עובדים אלו מחוק שכר המינימום. "לצערנו המציאות מוכיחה כי כבר כיום פועלות רשויות המדינה כאילו למהגרי העבודה לא מגיעות זכויות אלו. זכויות העובדים נפגעות, אך הרשויות השונות אינן עושות את הנדרש לשנות זאת". בקו לעובד ציינו כי חלה ירידה מתמדת במספר העיצומים שהוטלו בגין הפרות חוקי העבודה בענף החקלאות, מ-46 בשנת 2015 לשניים בלבד בתשעת החודשים הראשונים של 2019.