פסק זמן במאבקם של עובדי עיריית קריית שמונה נגד ההנהלה המפרה הסכמים

עובדי עיריית קריית שמונה ישהו את העיצומים שבהם פתחו בתחילת השבוע, למשך 14 ימים, בהתאם לסיכום שהושג בבית הדין לעבודה. לפי ההסכם, משרד הפנים יפעל בשבועיים הקרובים למתן פתרונות לנושאים שבמחלוקת בעיריית קריית שמונה במטרה לתת לחשבת המלווה הזדמנות לפעול מול משרד הפנים. הרקע לעיצומים הוא אי עמידת העירייה בהסכם שנחתם בבית הדין לעבודה ב-8 לדצמבר, לאחר שאושר לראשונה ובוטל לאחר מכן.

יצוין שוועד עובדי עיריית קריית שמונה פתח ביום ראשון על שביתת אזהרה בת יום אחד, בגיבוי ההסתדרות.

אסיפת עובדים בעת שביתת אזהרה בת שעתיים בעיריית קריית שמונה בדצמבר האחרון (צילום: מרחב הגליל העליון של ההסתדרות)

 

הוועד החליט על המשך העיצומים גם ביום שני. עם זאת, לאור החלטת בית הדין לעבודה לדחות את בקשת העירייה לצו מניעה נגד השביתה שהתקיימה ביום ראשון, למחרת התקיימו עיצומים בלבד.