פורסם קול קורא לכנס שיתקיים באונ' תל-אביב: מאה שנה למפלגה הקומוניסטית בארץ

מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ומכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים בחיפה קוראים לחוקרים, לסטודנטים, לפעילים ולכל המעוניינים להגיש הצעות להרצאות לכנס אקדמי שיתקיים ב-24 במארס הקרוב לציון 100 שנה למפלגה הקומוניסטית.

כרזת בחירות של מק"י בשנות ה-50 (צילום: ארכיון מק"י)

קול קורא לכנס האקדמי שכותרתו "100 שנה לתנועה הקומוניסטית בארץ: בין מהפכת פועלים לשחרור לאומי" פורסם בשבוע שעבר. התנועה הקומוניסטית הייתה ניסיון מתמשך – רצוף מכשולים, הצלחות וכישלונות – לקיים שותפות יהודיתערבית המחויבת לאינטרסים של שני העמים, וזאת במציאות מורכבת של עימות מתמשך.

למידת ההיסטוריה הקומוניסטית בארץ מאפשרת דיון גם בסוגיות ובשאלות כלליות יותר אשר העסיקו וממשיכות להעסיק את המחקר, כמו קולוניאליזם, גישות לשאלה הלאומית (אינטרנציונליזם, דולאומיות, עללאומיות), מרקסיזם, ליברליזם, שחרור לאומי, דהקולוניזציה וצדק חברתי.

בקול הקורא נכתב: "אנחנו מזמינים הצעות שיעסקו בסוגיות הבאות: יחסה של התנועה הקומוניסטית לציונות ולפרויקט ההתיישבות בפלסטין ההיסטורית ולעמדות השונות שנקטה כלפיו במרוצת השנים; המשמעות של מאבק מעמדי וחלוקת העושר הכלכלי בתנאים של מאבק לאומי ועל רקע התיישבות והשתלטות מתמשכת על הקרקע ועל המרחב הפלסטיני הילידי. מהי משמעותה של פעולה ערביתיהודית בתנאים אלה? האם ייתכן מאבק מעמדי שאינו מתייחס לסכסוך הלאומי? כיצד ניסחה התנועה את דרישותיה לשוויון במציאות כזו? איך הבינה את מושג האזרחות? כיצד אפשר לנסח, על סמך ניסיון העבר, חזון לעתיד עם משמעות רבה יותר של המושג שוויון? מה המודל אשר פיתחה התנועה בהקשר זה? עד כמה הוא הצליח והיכן כשל; המאבקים החברתייםכלכליים של התנועה במשך מאה שנות קיומה, לרבות התמודדותה עם השאלה המזרחית והשילוב של המאבק המזרחי עם המאבק הפלסטיני; מהן הפרדיגמות של שיתוף הפעולה הזה ומה ניתן ללמוד מכך?".

עוד מבקשים המארגנים לדון בשאלות יחסה של התנועה הקומוניסטית לתנועה הלאומית הפלסטינית לדורותיה, ללאומיות הערבית, לנאצריזם ולמפלגת הבעת', ובעמדותיה לגבי האביב הערבי, הסכמי אוסלו והרשות הפלסטינית. הפוליטיקה הגלובלית של התנועה והקשר בין עמדה אנטיאימפריאליסטית לעמדה אנטיקולוניאלית; יחסיה עם ברית המועצות והגוש המזרחי והפוליטיקה הגלובלית שלה; והדרך שבה השפיעה על הפוליטיקה המקומית בעניין ישראלפלסטין. עם חברי הוועדה המארגנת של הכנס נמנים: ראיף זריק, עיסאם מחול, אפרים דוידי, גל הרץ, אריג' סבאגחורי, עבד כנאענה וראודה מורקוס.

הצעות להרצאות (עד 200 מילים), בתוספת פרטים אישיים מלאים,

נא לשלוח לדוא"ל: communism100@gmail.com