פועלת בחוסר תום לב: בית הדין לעבודה מתח ביקורת על הנהלת נמל אשדוד

הנהלת נמל אשדוד וועדי העובדים בסקטורים מינהל ומנהלי עבודה ידרשו לכנס מועצת ייצור לקביעת התגמול בגין עבודות נוספות שהטילה הנהלת הנמל על העובדים, כך קבע אתמול (ראשון) בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. במידה ולא יגיעו במועצת הייצור להסכמות, יוכלו הצדדים לפנות לבוררות. לצד זאת, מתח בית הדין ביקורת קשה על התנהלות הנמל, לפיה הבקשה לצו מניעה הוגשה "בחוסר תום לב".

עבודות פריקה בנמל אשדוד (צילום: נמל אשדוד)

מועצות ייצור הינן גוף המורכב מנציגי ההנהלה והעובדים, שנועד לקביעת הנורמות מהן נגזר שכר העידודכלומר קובעות את העבודה בגינה זכאים העובדים לתשלום פרמיות. השופטת יעל אנגלברג שוהם הבהירה כי העובדה שדירקטוריון החברה דחה את דרישות העובדים אינה מהווה סוף פסוק וכי העובדים רשאים להביא בפני מועצת הייצור שתכונס את העובדה שהנהלת הנמל הגיעה עימם להסכםכראיה המחזקת את עמדתם כי גם לשיטת ההנהלה, הם זכאים לתוספת. במידה ומועצת הייצור לא תגיע להסכמה, יוכלו העובדים לדרוש הבאת הנושא לבוררות, בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בין הצדדים.

יצוין שהשופטת אנגלברג שוהם הטילה 15 אלף שקלים הוצאות משפט על חברת נמל אשדוד, לאחר שלדבריה טענה כי העובדים שובתים שלא כחוקאך נמנעה מלציין שברקע לאירועים, החלטת הדירקטוריון שלא לאשר את הסכם התגמול שנחתם מולם, לאחר מו"מ ממושך. "די היה בכך כדי לקבוע שהבקשה הוגשה בחוסר תום לב", כתבה והוסיפה כי על פניו ראוי היה לדחות את הבקשה על הסף, אולם נוכח ההשלכות החמורות של איביצוע העבודות האמורות על הנמל ועל צדדים שלישיים, הסתפקה בפסיקת ההוצאות.

לפני כשבועיים הודיעה הנהלת הנמל לוועדי העובדים כי ההסכם שנחתם עימם לאחר מו"מ ממושך, נדחה בדירקטוריון. זאת באשר לשלושה פרוייקטים בנמל שכבר החלוהעמסה של ארבע או חמש מכולות זו על זו בשטחי הנמל, הפעלת מנוף חדש ופרוייקט המציע שירותים ללקוחות הנמל בשעות הלילה. בתגובה, הודיעו ועדי העובדים כי בהיעדר יישום צד ההנהלה בהסכם, העובדים שבים לעבוד במתכונת בה עבדו טרם חתימתו.