עתרו לבג"ץ: נתניהו מרשה לצאת מהבית – אבל המידע נשאר בסגר

התנועה לחופש המידע עתרה לבג"ץ יחד עם עיתון "הארץ", העיתונאית נעה לנדאו ועורכי הדין שחר בן מאיר ויצחק אבירם לחשיפת הפרוטוקולים מדיוני הממשלה על הטיפול במשבר הקורונה. מאוחר יותר הצטרפו לעתירה תאגיד השידור הציבורי כאן ועיתון "גלובס" והעיתונאים חן מענית וטל שניידר.

יצוין שהפרוטוקולים מדיוני הממשלה על מגיפת הקורונה ייחשפו לציבור בעד 30 שנה, ולדברי העותרים בריאות הציבור אינה ביטחון המדינה "ולכן ראוי להסיר את החיסיון הגורף ולפרסם לציבור את תוכן הדיונים". התנועה פנתה בעניין למזכירות הממשלה אך לא קיבלה כל מענה. לפי סעיף 35 לחוק יסוד הממשלה ישיבות הממשלה יהיו סודיות כשמדובר בעניינים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. למזכיר הממשלה יש סמכות להחליט אם לפרסם אותם, במקרים מיוחדים. עד כה הוא מסרב להפעיל אותה.

"אנו סבורים שניהול משבר הקורונה מחייב גישה שונה. נדגיש איננו דורשים לחשוף מידע שפרסומו עלול לפגוע בביטחון המדינה ובאינטרסים חיוניים שלגביהם נדרש חיסיון. אנו מבקשים לפרסם את המידע והתשתית העובדתית שהובאה בפני הממשלה ועל בסיסה היא קיבלה את החלטותיה בנוגע למאבק במגפת הקורונהמחקרים, מודלים, הערכות, מסמכים ומצגות שהוצגו בפני חברי הממשלה. בכלל זה נתונים וסקירות של מערכת הבריאות עצמה, תרחישים, יעדי מדיניות ותוכניות פעולה שעל בסיסם גובשה המדיניות".

לדברי התנועה "דווקא בעת הזו, כשעתידנו תלוי בסולידריות חברתית ובשיתוף פעולה אזרחי, לצד צעדים קשים המוטלים על הציבור ומחייבים אותו לציות ושיתוף פעולה – פרסום מידע הוא תנאי חיוני ליצירת האמון הנדרש. השקיפות היא גם כלי בידי הציבור לגבש את דעתו על פעולות שנוקט השלטון ולפקח עליהן. באמצעות חשיפה מבוקרת של הציבור לדיוני הממשלה והליך קבלת ההחלטות, ניתן להגביר את האמון בצעדים שבהם נוקטת הממשלה".