עתירה של הרשימה המשותפת: התקנות לשעת חירום חורגות מסמכויות הממשלה

הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג"ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום בשל נגיף הקורונה ללא פיקוחה של הכנסת. בעתירה שהוגשה אתמול (ראשון) נטען כי התקנת התקנות חורגת מסמכות הממשלה כפי שהיא מוגדרת בחוק יסוד: הממשלה, במיוחד לאור תחילת פעילותה של בכנסת. על סיבות להגשת העתירה הסביר ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש הרשימה המשותפת): "עתרנו לבג"ץ יחד עם עדאלה נגד התקנת תקנות שעת חירום בזמן שיש כנסת מתפקדת. לא די בכך שהממשלה מסרסת את המחוקק, מחליטה על מעקב שב"כ אחר אזרחים ומרסקת את שאריות המרחב הדמוקרטי בחסות הקורונה עכשיו השרים 'יפקחו' על עצמם. הממשלה מונעת מהכנסת למלא את תפקידה הדמוקרטי ולשרת את הציבור".

בעתירה שהוגשה באמצעות עו״ד סוהאד בשארה ועו״ד חסן ג׳בארין ממרכז עדאלה, נטען כי פעולת הממשלה מתבצעת ללא סמכות ומנוגדת להוראות חוק יסוד: הממשלה ופוגעת באופן חמור בעקרון הפרדת הרשויות ובשלטון החוק. זאת, גם משום שהכרזת מצב החרום משנת 1948 הינה ביטחונית בתכליתה ולא הוכרז מצב חרום מיוחד בגין מגפת הקורונה, וגם לאור העובדה שהכנסת ה-23 החלה לפעול ואין כל מניעה שתממש את סמכותה כרשות מחוקקת.

העתירה מגיעה לאחר ששאלת סמכות הממשלה להתקין תקנות אלה טרם הוכרעה בעתירה נגד תקנות האיכון הסלולרי שהגיש מרכז עדאלה בשבוע שעבר, ואולם עמדת היועמ״ש בעתירה המדוברת ועמדת הכנסת בסוגיה חיזקו את הטענות על הקשיים החוקתיים שעלו בהתקנת התקנות. לטענת הרשימה המשותפת ומרכז עדאלה, לאחר שהסתיימה הסאגה המשפטית שעיכבה את כינוס ועדות הכנסת לאחר השבעתה, לא נותרה מניעה כלשהי שהכנסת תפעיל את סמכותה הן כדי לבחון את תוקף מצב החרום, והן כדי לפעול באמצעות חקיקה ראשית.

מעדאלה נמסר ש"מזה כשלושה שבועות, פועלת בישראל ממשלת מעבר ללא פיקוח, כאילו היתה שליט יחיד במדינה טוטליטארית. לא יעלה על הדעת שמצב החרום שהוכרז מיד עם קום המדינה ישמש אצטלה לממשלה גם בהקשרים אזרחיים לבטל באופן מוחלט את הפרדת הרשויות, ולעשות ככל העולה רוחה. כבר הותקנו כך עשרות תקנות שעת חרום, במגוון רחב של נושאים שבחלקם נעשית פגיעה גורפת ובלתי מידתית בחרויות אזרח בסיסיות. החוק בישראל מגדיר שהרשות המחוקקת היא הריבון, ועל בית המשפט העליון לפעול כעת לעצור את מבול התקנות הזה ולהחזיר לכנסת את סמכויותיה".

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה, הוסיף "לא ייתכן שהממשלה תנהל מלחמה בהפרדת רשויות ובעקרונות הדמוקרטיים בזמן שהציבור נאבק בקורונה. כולנו אכן נמצאים במצב חירום, ובדיוק משום כך יש לפעול באמצעות רוב של הכנסת שמייצגת את כל הציבור".

יצוין שגם האגודה לזכויות האזרח בישראל הגישה לבג"ץ עתירה מתוקנת נגד החלטת הממשלה המסמיכה את השב"כ לבצע מעקבים כדי לאתר מיקומים ונתיבי תנועה של חולי קורונה ואת כל מי שבא במגע קרוב אתם בתקופה של 14 יום. בנוסף, האגודה דורשת לבטל את התקנות לשעת חירום שמתירות למשטרה לקבל, ללא צו שיפוטי נתוני מיקום מחברות התקשורת לגבי אזרחים עם צו בידוד, לצרכי אכיפה.

לקריאת העתירה שהוגשה על ידי הרשימה המשותפת