עתירה נגד האוצר: מחפה על חברות קבלן שמפרות זכויות עובדים

החלטת החשב הכללי רוני חזקיהו להסתיר את שמות חברות הקבלן העובדות עבור משרדי הממשלה ומפרות זכויות עובדים, הניבה עתירה של עמותת "הצלחה". העתירה הוגשה השבוע לבית הדין המחוזי בירושלים, והיא כוללת דרישה לפרסום הרשימה של שמות החברות המפרות והמצטיינות. העתירה מגיעה בעקבות תחקירים שפורסמו ב"דה מרקר" ולאחר שהעמותה הגישה כמה בקשות חופש מידע למשרד האוצר ונענתה בסירוב לחשיפת המידע.

2018-04-12_203317

סטודנטים באוניברסיטת חיפה הפגינו השבוע נגד העסקת עובדים באמצעות חברות קבלן (צילום: הקואליציה הארצית למען העסקה ישירה)

אחת לשנה מפרסם החשב הכללי (החשכ"ל) דו"ח, שבו מפורטות כל הפרות החוק שגילה בקרב חברות הקבלן העובדות עבור משרדי הממשלה ומספקות להם עובדי ניקיון, מאבטחים ועובדי הסעדה. מטרת הדו"ח היא הגנה על זכויות העובדים המוחלשים ממילא ויצירת אפשרות להבטיח שהממשלה, כמעסיק העקיף, אינה מאפשרת הפרה של חוקי העבודה כאשר היא מעבירה את השכר לחברות הקבלן.

לצורך כך, מדרג החשכ"ל הממונה על בדיקת תלושי השכר של אלפי העובדים עבור משרדי הממשלה בכל שנה את החברות נותנות השירות. בעקבות הבדיקה מחייב משרד החשכ"ל את החברות המפרות להשיב לעובדים את הסכומים המגיעים להם כדין. כך למשל, התגלה כי כ-80% מכלל העובדים המועסקים עבור משרדי הממשלה בניקיון זכאים לכספים שלא שולמו להם תוך הפרת חוקי העבודה. מעבר לכך לא נוקט החשכ"ל בכל פעולה נוספת ולא מטיל סנקציות אזרחיות או פליליות על החברות המפרות.

בעתירה של עמותת הצלחה נכתב כי "הזכות לקבל מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא מאבני היסוד של חברה חופשית", ומוזכרת העובדה שהחשכ"ל כלל לא טרח לנמק את הסירוב לפרסום הרשימה על אף בקשות חופש המידע שהוגשו כחוק. לכן מבקשת העמותה מבית המשפט לחייב את החשכ"ל לפרסם את הרשימה לציבור, ואף להטיל על  האוצר את הוצאות העתירה.

יצוין שהחשבת הכללית הקודמת, מיכל עבאדיבויאנג'ו, הבטיחה שהחל ב-2018 יכלול הדו"ח השנתי גם את שמות החברות המפירות ולא רק את רשימת ההפרות עצמן, החליט החשב הנוכחי כי גם השנה יפורסם הדו"ח ללא פירוט השמות והדירוג.