עקב קיפאון במו"מ: עובדי קרנות הפנסיה הוותיקות נערכים לצעדים ארגוניים

ההסתדרות וועד עובדי עמיתיםקרנות הפנסיה הוותיקות, נערכים לנקיטת צעדים ארגוניים. זאת לדבריהם בעקבות הקפאה חדצדדית מצד ההנהלה של המשא ומתן על חתימת הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העובדים, בהמשך לשינויים ארגוניים שביצעה ההנהלה.

משרדים קרן עמיתים בחיפה (צילום: עמיתים)

לפני מספר שבועות אישרה ההסתדרות סכסוך עבודה בעמיתיםקרנות הפנסיה הוותיקות, בין היתר בשל ניכוי שכר חדצדדי לעובדים, פגיעה בזכויות העובדים בעת פרישה לגמלאות, שינוי חדצדדי של המבנה הארגוני בחטיבות השונות וסירוב להכיר בוועד העובדים המאוחד בעמיתים. סכסוך העבודה רלוונטי לכ-350 עובדים המועסקים במספר קרנות פנסיה.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל ברטל, ציין כי "התבצרות מנכ"ל קרנות הפנסיה בעמדות קיצוניות נגד זכויות העובדים, והעובדה שהעובדים הם בתחתית סדר העדיפויות, מהוות את הגורם העיקרי למשבר ביחסי העבודה והצורך בנקיטת צעדים ארגוניים לא שגרתיים. אנו מתנצלים על אי הנעימות שתיגרם לציבור העמיתים ומטילים את כל האחריות על מנכ"ל קרנות הפנסיה הוותיקות של עמיתים, מר יואב בן אור".

בעקבות הלאמת קרנות הפנסיה הוותיקות ב-2003 במסגרת תכנית הפרטת הפנסיה הניאוליברלית, הוקמה חברת עמיתים על ידי ממשלת הימין, במטרה לנהל את קרנות הפנסיה בהן נותרו העובדים הוותיקים והגמלאים. מנכ"ל החברה מאז 2011 הוא יואב בן צור. חברת עמיתים מנהלת את קרנות מבטחים, מקפת, נתיב, קרן הפועלים החקלאיים והבלתי מקצועיים, קרן פועלי הבניין, קרן עובדי ההסתדרות, קרן חברי אגד וקופת הפנסיה לעובדי הדסה. בקרנות אלו למעלה מ-230 אלף גמלאים וכ-130 אלף מבוטחים פעילים, המועסקים באמצעות כ-10 אלף מעבידים. בניגוד להבטחות, במאי השנה ביקשה ממשלת הימין לקצץ 1.2% מקצבאותיהם החודשיות של עמיתי הקרנות הוותיקות על רקע אי העלאת גיל הפרישה לנשים. לאחר מאבק שהובילה ההסתדרות, נדחה המהלך, כרגע עד לאפריל 2020.